บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี / การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีมีผลขาดทุน
GUEST โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 11:43:26 (23 สัปดาห์ ก่อน)
Top

หากบริษัทขาดทุน และต้องการใช้สิทธินำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่พ้นกำหนดเวลานั้น อยากถามว่า

1. บริษัทต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิสำหรับปี 2560 เพื่อที่ใช้สิทธิผลขาดทุน หรือไม่

2. บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2559 และ 2560 แต่ปี 2559 ไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิ จะสามารถนำผลขาดทุนในปี 2559 ไปใช้ได้หรือไม่

3. ข้อความที่กล่าวในบัตรส่งเสร้มการลงทุนว่า "ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่พ้นกำหนดเวลานั้น" หมายความว่าใช้ผลขาดทุนไปได้ต่ออีก 5 ปีหลังจากวันสิ้นสุดของบัตรลงทุนใช่หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

บริษัท ซัน......

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561, 11:48:47 (23 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ตอบคำถามดังนี้ครับ

1.-2. กรณีมีผลขาดทุน ไม่ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีในรอบปีนั้นๆ

3. หมายความว่า ให้นำผลขาดทุนในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ไปหักจากปีที่มีกำไรหลังจากสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษี มีกำหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากปีใดปีหนึ่งก็ได้ เช่น

บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี แต่มีผลขาดทุนในปีที่ 1, 2 และ 3

กรณีนี้บริษัทสามารถนำผลขาดทุนของปีที่ 1-3 ไปหักจากกำไรสุทธิของปีที่ 9-13 ได้ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด