บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / ระบบ e-Expert / การขอ username & password ของระบบผู้ชำนาญการต่างประเทศ
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561, 16:13:30 (64 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ขอสอบถามว่า การขอ username & password ของระบบผู้ชำนาญการต่างประเทศ ต้องใช้เอกสารอะไรนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่าคะ?

1.ข้อตกลงการขออนุญาตฯ
2.หนังสือมอบอำนาจ
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา passport ของผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ
4.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เฉพาะหน้าแรก

บริษัท ไทย...

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561, 16:16:52 (64 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เอกสารที่ใช้ในการขอ username และ password ระบบช่างฝีมือ (e-Expert System) มีดังนี้ครับ

1. ข้อตกลงการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 และ 26
- กรรมการบริษัทฯ ลงนาม ประทับตรา

2. หนังสือมอบอำนาจขอรับ username และ password
- ใช้กระดาษหัวจดหมายบริษัทฯ
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
- ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นพนังงานของบริษัทฯ เท่านั้น

3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
- กรณีเป็นคนต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง

4. สำเนาบัตรพนักงานบริษัทฯ หรือหนังสือรับรองความเป็นพนักงานบริษัทฯ ของผู้รับมอบอำนาจ
- กรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ลงนามรับรอง

5. สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล
- ไม่เกิน 6 เดือน

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด