บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การดำเนินการอื่นๆ / อื่นๆ / กานำเข้าเครื่องจักรเพิ่ม ที่เปิดโครงการแล้ว
unknown[190] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560, 09:07:18 (128 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัท เรา มี การเปิดดำเนินการไปแล้ว ทั้ง 2 project แต่ว่า ทางบริษัท จะต้องการนำเครื่องจักร เข้ามาเพิ่มเติม หลังจากเปิดดำเนินการแล้ว และ ในบัตร มีเงื่อนไข เครื่องจักรว่า ตามมาตรา 28 ให้ได้รับตลอดอายุที่ได้รับการส่งเสริม อยากทราบว่า ทางบริษัท ยังสามารถนำเข้ามาโดยยกเว้นภาษีใช่ไหมคะ เครื่องจักรนี้เป็นเครื่อง smt ของ ECU ค่ะ เป็นเครื่องจักรหลัก ของ โครงการค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561, 11:53:47 (126 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ประกาศ BOI ที่ ป.3/2547 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า
การเพิ่มกำลังผลิตของผลิตภัณฑ์เดิม จะต้องเป็นกิจการที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ
โดยจะให้เพิ่มกำลังการผลิตรวมกันไม่เกิน 30% ของกำลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรก

แต่หากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะอนุมัติเป็นโครงการใหม่หรือเป็นการแก้ไขโครงการเดิม
จะแก้ไขโครงการเดิมเพื่อเพิ่มกำลังผลิตเกินกว่า 30% ก็ได้


กิจการผลิตผลิตอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เป็นกิจการที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ
ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เพื่อปรับปรุงทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในโครงการเดิม
ไม่ว่าจะเปิดดำเนินการแล้วหรือไม่ก็ตาม ตามประกาศ กกท ที่ 6/2549 และ 2/2557


ตอบคำถามดังนี้ครับ

1.กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน สามารถนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาปรับปรุงทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพื่อเพิ่มกำลังผลิต ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม แม้ว่าจะเปิดดำเนินการครบตามโครงการแล้วก็ตาม โดยจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

2.กรณีเป็นการนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกำลังผลิต หากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม แตกต่างกับสิทธิประโยชน์กรณียื่นคำขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ จะสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ไม่เกิน 30% ของบัตรส่งเสริมฉบับแรก

ยกตัวอย่างเช่น โครงการเดิมได้รับส่งเสริมโดยมีกำลังผลิต 1,000,000 ชิ้น/ปี และต้องการนำเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกำลังผลิต

     2.1) หากยังไม่เคยมีการเพิ่มกำลังผลิตมาก่อน สามารถขอนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกำลังผลิตได้ไม่เกิน 300,000 ชิ้น/ปี โดยเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพิ่ม จะได้รับยกเว้นอากรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม ตามสิทธิของโครงการเดิม

     2.2) หากเคยมีการเพิ่มกำลังผลิตไปแล้ว แต่ยังไม่เกิน 300,000 ชิ้น/ปี สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกำลังผลิตได้ แต่เมื่อรวมกับกำลังผลิตที่เคยเพิ่มอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกิน 300,000 ชิ้น/ปี

     2.3) หากเคยมีการเพิ่มกำลังผลิตไปแล้วเกินกว่า 300,000 ชิ้น/ปี ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มกำลังผลิตในโครงการเดิมได้อีก จะต้องยื่นขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่

3.กรณีที่สอบถาม บริษัทได้รับส่งเสริม 2 โครงการ หากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิมแตกต่างกับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน จะสามารถเพิ่มกำลังผลิต (รวมกับกำลังผลิตที่อาจเคยมีการขอเพิ่มมาก่อน) ได้ไม่เกิน 30% ของบัตรส่งเสริมฉบับแรกของแต่ละโครงการ ครับ

unknown[190] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561, 10:09:27 (125 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

ZATH โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562, 15:57:39 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

หากนำเข้าเครื่องจักรในส่วนที่เกิน 30% เข้ามาแล้วจะทำอย่างไรคะ สามารถใช้ในโครงการเดิมได้หรือไม่คะ 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562, 15:48:48 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

หากนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาเกิน 30% ในช่วงที่ยังไม่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ

สามารถนำเครื่องจักรนั้นไปรวมเป็นการลงทุนของโครงการนั้นได้

แต่ BOI จะแก้ไขกำลังผลิตให้ในวันที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการเท่านั้น


ทั้งนี้ หากสิทธิประโยชน์ของโครงการนั้น แตกต่างกับสิทธิประโยชน์กรณียื่นเป็นคำขอใหม่ในปัจจุบัน

จะอนุญาตให้เพิ่มกำลังผลิตได้ไม่เกิน 30% และแก้ไขวงเงินลงทุน (วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้) ให้ตามสัดส่วนของกำลังผลิตที่อนุญาตให้เพิ่มขึ้น

โดยส่วนที่ผลิตเกินกว่านั้น ต้องชำระภาษีงินได้นิติบุคคล ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด