บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / อื่นๆ / นำเข้าเครื่องจักรเก่าหลังเปิดดำเนินการ
mitsuwa โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 10:29:02 (44 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทเปิดดำเนินการแล้ว ต่อมาต้องการนำเข้าเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องจักรเก่ามาใช้ในโครงการ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีใบ inspection certificate

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 11:16:53 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ประกาศ BOI เกี่ยวกับเครื่องจักรทุกฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า โครงการที่ได้รับส่งเสริมต้องใช้เครื่องจักรใหม่

หากจะใช้เครื่องจักรเก่าต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพและได้รับอนุญาตจาก BOI (ยกเว้นบางกรณีที่มีข้อยกเว้น เช่น แม่พิมพ์ เป็นต้น)

และในบัตรส่งเสริม ก็จะระบุเงื่อนไขเช่นเดียวกัน


หากบริษัทยังคงมีสถานะเป็นผู้ได้รับส่งเสริม (ไม่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรเครื่องจักรหรือไม่ / ไม่ว่าจะเปิดดำเนินการแล้วหรือไม่)

หากจะใช้เครื่องจักรเก่า ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ และต้องได้รับอนุญาตจาก BOI ครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560, 08:45:39 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

หากเป็นเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และนำเข้ามาแล้วโดยเสียภาษี แต่ไม่มีใบรับรอง จะมีผลอย่างไร และควรดำเนินการอย่างไร

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560, 15:48:54 (43 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

แม้ว่าบริษัทจะเปิดดำเนินการแล้ว ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม คือ 

1) เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ หรือ

2) กรณีได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีใบรับรองประสิทธิภาพ และอายุไม่เกินกว่าที่กำหนดในบัตรส่งเสริม


กรณีได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว แต่ต่อมามีการซื้อเครื่องจักรเก่ามาใช้ โดยชำระภาษีเอง

หากไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพ จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 2

ดังนั้น ผลผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรดังกล่าว จะเป็นผลผลิตที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

จึงควรทำใบรับรองประสิทธิภาพให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560, 16:09:30
mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560, 09:59:21 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

รบกวนถามอีกครั้งเพื่อยืนยันความมั่นใจค่ะ

หากเป็นเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และ เครื่องจักรนี้ราคาไม่แพง ทางสำนักงานส่งเสริมมีเกณฑ์อะไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560, 15:18:25 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

แอดมินตอบหลักการไปแล้วครับ

ถ้าจะลงรายละเอียด ขอให้ช่วยให้ข้อมูลให้ครบด้วย เช่น กิจการอะไร กรรมวิธีผลิตที่ได้รับอนุมัติเป็นอย่างไร บัตรส่งเสริมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าหรือไม่ เครื่องจักรเก่าที่จะนำเข้าคืออะไร จะได้ตอบให้จบในครั้งเดียวครับ


เงื่อนไขเครื่องจักรเก่าต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ

กำหนดไว้ในประกาศ สกท ที่ ป.2/2546 และประกาศ กกท ที่ 6/2558

หากไม่อยู่ในข่ายข้อยกเว้น จะต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพครับ


คำตอบในเว็บบอร์ดนี้ ไม่ใช่คำตอบจาก BOI

หากต้องการยืนยันความมั่นใจ ควรมีหนังสือสอบถามไปยัง BOI โดยตรงครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด