บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / บัญชีเครื่องจักร (Master List) / วิธีคิดคำนวณลดกำลังการผลิต เครื่องจักรใน Master List
SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560, 20:13:22 (44 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ผมรบกวนสอบถามวิธีการลดกำลังการผลิตครับ บริษัท  ได้รับการส่งเสริมผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบใยแสงนำแก้ว ประเภท 5.4.3.2 ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ กำลังการผลิต ที่ได้รับอนุมัติ 9,192,960 ชิ้น/ปี โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

 1_ นำเม็ดพลาสติก เข้าเครื่องฉีด(Injection Molding Machine)ขึ้นรูปชิ้นงานตามที่กำหนด และบางส่วนจัดหาจากภายนอก โดยนำแม่พิมพ์และวัตถุดิบไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต

2_ตรวจสอบชิ้นงาน ลบคมและตตกแต่งขอบ

3_นำชิ้นส่วนต่างๆ เช่น Housing, Cap และ Boot เป็นต้น มาประกอบเข้าด้วยกันได้เป็น Patch Cord,Plug Housing หรือ Adapter เป็นต้น

4_ตรวจสอบ เช่น End Face Shape และวัดค่าส่วนสูญเสียของแสง เป็นต้น , บรรจุ จำหน่าย

กำลังการผลิตสูงสุด จากขั้นตอนการฉีดและประกอบดังนี้

 ขั้นตอนการฉีด

- 31ชิ้น/ นาที x 60 นาที = 1,860 ชิ้น/ ชม. x 24ชม = 44,640 ชิ้น/ วัน x 280 วัน(ตามขอส่งเสริมฯ) = 12,499,200 ชิ้น /ปี/ เครื่อง

 =.12,499,200 ชิ้น /ปี / เครื่อง x 13  เครื่อง(ตามที่ขอรับการส่งเสริม) = 162,489,600 ชิ้น/ ปี

ขั้นตอนการตรวจสอบ

- เครื่อง Measuring Instrument (ขอ 4) = 2 ชิ้น/ นาที x 60 นาที = 120 ชิ้น/ ชม. x 24 ชม. = 2,880 ชิ้น/ วัน x 280 วัน= 806,400 ชิ้น /ปี /เครื่อง

 = 4 เครื่อง x 806,400 ชิ้น / เครื่อง = 3,225,500 ชิ้น/ ปี

- เครื่องวัดแสง (End Face Monitor) (ขอ 3) = 3 ชิ้น / นาที x 60 นาที = 180 ชิ้น/ ชม. x ชม. = 4,320 ชิ้น/ วัน = 1,209,600 ชิ้น/ ปี / เครื่อง

= 3 เครื่อง x 1,209,600 ชิ้น/ เครื่อง = 3,628,800 ชิ้น/ ปี

ขั้นตอนการประกอบ (Assembly Manual Line) ด้วยมือ 15 สายการผลิต

- 1.52 ชิ้น / นาที x 60 นาที = 91.20 ชิ้น / ชม. x 24 ชม. = 2,188.80 ชิ้น/ วัน x 280 วัน = 612,864 ชิ้น/ ปี /สายการผลิต

= 15 สายการผลิต x 612,864 ชิ้น/ สายการผลิต = 9,192,960 ชิ้น/ ปี

ผมยื่นขอรายการเครื่องฉีดพลาสติก 13 ตามที่ขอรับการส่งเสริมฯ และแสดงวิธีการคำนวณตามที่ยื่นขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อนุมัติเพราะเกินกำลังการผลิตที่ขอรับการส่งเสริมฯและตามที่สนง.อนุมัติ ผมรบกวนสอบถามดังนี้ครับ (บริษัทฯ ยื่นขอและทำเป็นครั้งแรก)

1) กรณี ปริมาณเกินที่ได่้รับส่งเสริมฯ แบบนี้ บริษัทฯ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

2) วิธีการคิดคำนวณกำลังการผลิต ตอนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่ให้คิดเฉพาะกำลังการผลิตที่เป็นสายการผลิต(ประกอบด้วยมือ 15 สายการผลิต) เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการฉีดที่ได้ปริมาณมากรึเปล่าครับ

3) เครื่องฉีดขอไว้ ถือว่าเป็นเครื่องจักรหลักรึเปล่าครับ

ขอบคุณครับ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560, 19:44:24 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขอแยกอธิบายเป็น 3 ส่วน ดังนี้

I. การเพิ่มกำลังผลิตในขั้นตอนการเปิดดำเนินการเต็มโครงการ

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มกำลังผลิตมี  2 ฉบับ คือ

1) ประกาศ สกท ที่ป.8/2543

ให้เพิ่มกำลังผลิตที่กำหนดในบัตรส่งเสริมตามกำลังผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่จริง (ตามที่ BOI ได้ตรวจสอบในวันเปิดดำเนินการ)

2. ประกาศ สกท ที่ ป.3/2547

การเพิ่มกำลังผลิตของผลิตภัณฑ์เดิม จะต้องเป็นกิจการที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ โดยจะให้เพิ่มกำลังการผลิตรวมกันไม่เกิน 30% ของกำลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรก

แต่หากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะอนุมัติเป็นโครงการใหม่หรือเป็นการแก้ไขโครงการเดิม จะแก้ไขโครงการเดิมเพื่อเพิ่มกำลังผลิตเกินกว่า 30% ก็ได้

--->

สรุปคือ ในขั้นตอนการตรวจสอบเปิดดำเนินการ หากพบว่าบริษัทมีกำลังผลิตเกินกว่า 30% ของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริม

จะต้องเปรียบเทียบว่า สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ณ วันเปิดดำเนินการ ต่างกับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม หรือไม่

หากไม่แตกต่าง จะเปิดดำเนินการโดยเพิ่มกำลังผลิตให้ตามกำลังผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่จริง (ตามประกาศ ป.8/2543)

หากแตกต่าง จะเปิดดำเนินการโดยเพิ่มกำลังผลิตให้ได้ไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรก (ตามนัยยะของประกาศ ป.3/2547) และเครื่องจักรที่นำเข้ามาเกินกว่านั้น อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกเรียกเก็บภาษี

 


II. กรรมวิธีการผลิตที่บริษัทได้รับส่งเสริม

บริษัทมีขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ การฉีดชิ้นส่วนพลาสติก และการประกอบ

โดยขั้นตอนประกอบเป็นขั้นตอนบังคับ คือ จะฉีดชิ้นส่วนพลาสติกแล้วจำหน่ายเลยไม่ได้ จะต้องประกอบเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมก่อน แล้วจึงจะจำหน่าย

การคำนวณกำลังการผลิต จะพิจารณาว่า ระหว่างขั้นตอนการฉีดพลาสติก กับขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนใดจะเป็นคอขวด

ซึ่งตามข้อมูลที่แจ้งมา ขั้นตอนประกอบ น่าจะเป็นคอขวด และเป็นขั้นตอนกำหนดกำลังผลิต ตามที่ จนท แจ้ง น่าจะถูกต้องแล้ว

หากบริษัทฉีดพลาสติกแล้วจำหน่ายโดยไม่ทำการประกอบ จะผิดกรรมวิธีผลิต ซึ่งจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้

หรือหากบริษัทขอแก้ไขโครงการ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและจำหน่ายโดยไม่มีขั้นตอนการประกอบ อาจไม่เข้าข่ายกิจการอิเล็กทรอนิกส์ แต่อาจจะเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม (หมวด 6) ซึ่งเป็นประเภท B1 คือไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 


III. ตอบคำถาม

ถาม 1) กรณี ปริมาณเกินที่ได้รับส่งเสริมฯ แบบนี้ บริษัทฯ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ตอบ: บริษัทมีกำลังผลิตชิ้นส่วนพลาสติกมาก ไม่ได้แปลว่ามีปริมาณเกินกว่าที่ได้รับส่งเสริม

เนื่องจากสินค้า 1 ชิ้น อาจเป็นการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 10 - 15 รายการก็ได้

หรือตัวอย่างชิ้นส่วนพลาสติที่นำมาใช้คำนวณกำลังผลิต อาจเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กเกินไป ทำให้ได้ตัวเลขกำลังผลิตสูงเกินความจริงก็ได้

กรณีบริษัทมีกำลังผลิตเกินกว่าที่ได้รับส่งเสริม

หากสิทธิประโยชน์ ณ วันเปิดดำเนินการ ต่างกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่งเสริมตามบัตรส่งเสริม

บริษัทสามารถขอเพิ่มกำลังผลิตได้ไม่เกิน 30% ของบัตรส่งเสริม

และหากนำเข้าเครื่องจักรมาเกินกว่ากำลังผลิต จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีในส่วนที่นำเข้ามาเกิน

 

ถาม 2) วิธีการคิดคำนวณกำลังการผลิต ตอนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่ให้คิดเฉพาะกำลังการผลิตที่เป็นสายการผลิต(ประกอบด้วยมือ 15 สายการผลิต) เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการฉีดที่ได้ปริมาณมากรึเปล่าครับ

ตอบ: ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าตอนยื่นขอรับส่งเสริม อธิบายกันไว้อย่างไร จึงไม่สามารถให้คำตอบได้

 

ถาม 3) เครื่องฉีดขอไว้ ถือว่าเป็นเครื่องจักรหลักรึเปล่าครับ

ตอบ: เป็นเครื่องจักรหลัก สำหรับคำนวณกำลังผลิตของขั้นตอนฉีดพลาสติก

แต่กรณีนี้ไม่ใช่เครื่องจักรที่จะเป็นตัวกำหนดกำลังผลิตของโครงการ ครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 09:07:38 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบทั้ง 3 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ผมพอเข้าใจ แต่ส่วนที่ 3 นั้น บางคำตอบผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับ ผมรบกวนสอบถามต่อดังนี้ครับ

 ข้อที่ 2 วิธีคิดคำนวณกำลังการผลิต ตอนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ชี้แจงและอธิบายกรรมวิธีการผลิตกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาว่าเป็นงานฉีดชิ้นส่วนพลาสติกเมื่อฉีดเสร็จแล้วตกแต่งขอบลบคมแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน 4-7 ชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่ฉีด และนำมาประกอบอีกครั้งกับชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น Spring ,Cap ฯลฯ ที่เป็นเหล็ก หรืออลูมีเนียม อีกครั้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วจึงส่งออกและหรือขายครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯที่พิจารณาโครงการ ถ้าอย่างนี้ให้คิดกำลังการผลิตจากขั้นตอนการประกอบด้วยมือ 15 สายการผลิต เมือคำนวณออกมาแล้ว ก็จะได้กำลังการผลิต = 9,192,960 ชิ้น/ปี ซึ่งผมได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ฯ ที่รับพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรตามที่ชี้แจงกับ Adim แล้วครับ แต่เจ้าหน้าทีฯก็ยังแจ้งว่าไม่อนุมัติ เกินกำลังการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมฯตามที่สำนักงานอนุมัติฯ แล้วอย่างนี้ผมต้องทำอย่างไรครับ

ข้อที่ 3 เครื่องฉีดที่ขอไว้เป็นเครื่องจักรหลักในขั้นตอนการฉีด ผมก็ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ฯ ที่รับพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรแล้วเป็นกำลังการผลิตของขั้นตอนการฉีด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับพิจารณาอนุมัติโครงการไม่ได้นำมาคิดคำนวณกำลังการผลิตของโครงการ แต่เจ้าหน้าที่ฯที่รับพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรก็ยังแจ้งว่าเกินกำลังการผลิตตามที่ได้รับอนุมัติฯ ผมไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 10:12:32 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ไม่เข้าใจคำถามครับ

กำลังผลิตในบัตรระบุเป็น 9 ล้านชิ้น

และผลการตรวจสอบเปิดดำเนินการ พบว่ามีกำลังผลิตในขั้นตอนประกอบ 9 ล้านชิ้น

แล้วปัญหาคืออะไร จะลดกำลังผลิตอะไรครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 10:26:30 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอโทษครับ บริษัทฯยังไม่ได้ตรวจเปิดดำเนินการ แต่เป็นการของบัญชีรายการเครื่องจักรครั้งแรก สำหรับโครงการขยาย(บัตรใหม่) เจ้าหน้าพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรไม่อนุมัติเพราะเกินกำลังการผลิตที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ คือ 9,192,960 ชิ้น/ปี ซึ่งคำนวณกำลังการผลิตจการสายการผลิตด้วยมือ (Line Assembly)15 สายการผลิต (1 ผลิตภัณฑ์ใช้ชิ้นส่วนพลาสติก4-8 ชิ้นมาประกอบ)  กรณีนี้ บริษัทฯต้องทำอย่างไรครับ เพราะที่ยื่นกับระบบeMT เป็นกำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกครับ

แก้ไขโดย SANIC2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 10:35:28
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 11:05:00 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ให้ระบุกำลังผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกตามความเป็นจริง เช่น 162 ล้านชิ้น

และชิ้แจงว่ากำลังผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 162 ล้านชิ้นนี้ จะประกอบได้เป็นผลิตภัณฑ์ 9 ล้านชิ้น

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบ เช่น ภาพแม่พิมพ์ เพื่อแสดงว่าใน 1 shot อาจมีการฉีดชิ้นส่วนพลาสติกตัวบน ล่าง ซ้าย ขว้า หน้า หลัง ฯลฯ

และแนบภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงส่วนประกอบของชิ้นส่วนพลาสติกแต่ละรายการดังกล่าว

หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า กำลังผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 162 ล้านชิ้น จะประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 9 ล้านชิ้น ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุมัติบัญชี Master List

แต่หากพิสูจน์ไม่ได้ ก็ถือว่ายื่นขอเครื่องฉีดพลาสติกเกินกำลังผลิตตามบัตร ซึ่งจะไม่่ได้รับอนุมัติครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560, 11:43:22 (44 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด