บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / สิทธิประโยชน์มาตรา 36 / ซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์สำหรับกิจการ IPO/ITC
SANIC2015 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560, 16:01:01 (46 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์กิจการ IPO/ITC  บริษัทได้รับการส่งเสริมในการกิจการIPO สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น Non- BOI ได้หรือไม่ หรือซื้อได้เฉพาะบริษัทที่เป็น BOI ด้วยกันเท่านั้น และการขายต้องขายเป็น BOI กับบริษัทที่เป็น BOI ด้วยหรือไม่ ผมรบกวนสอบถามดังนี้

1.บริษัทสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เป็น Non-BOI จากบริษัทที่เป็น BOI แต่ต้องการขายเป็น Non-BOI ได้หรือไม่

2.บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์เป็น Non-BOI สามารถขายเป็น BOI ได้หรือไม่

 

ขอบคุณครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560, 17:52:52 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กิจการที่ได้รับ BOIไม่มีข้อกำหนดว่าต้องขายให้ใคร และไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องส่งออก

กิจการที่ได้รับสิทธิมาตรา 36 มีเงื่อนไขว่า วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิมาตรา 36 จะต้องใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ เพื่อการส่งออก โดยจะเป็นการส่งออกทางตรง หรือส่งออกทางอ้อมก็ได้

บอร์ด BOI เคยมีมติว่า กรณีบริษัท BOI นำวัตถุดิบที่ใช้สิทธิมาตรา 36 ไปผลิตจำหน่ายให้กับบริษัท Non-BOI หากพิสูจน์ได้ว่า บริษัท Non-BOI นำสินค้านั้นไปส่งออกหรือผลิตส่งออกจริง ก็ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 36

ในทางปฏิบัติ การจะพิสูจน์ว่าบริษัท Non-BOI นำสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้สิทธิตามมาตรา 36 ที่ซื้อจากบริษัท BOI ไปส่งออกหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตรวจสอบควบคุมได้ยาก
ปัจจุบัน BOI จึงอนุญาตให้เฉพาะกรณีที่บริษัท Non-BOI ซื้อสินค้าดังกล่าวไปส่งออกโดยตรงโดยไม่มีการแปรรูป โดยจะต้องส่งออกในชื่อเดียวกับที่ซื้อมาจากบริษัท BOI เท่านั้น
โดยผู้ส่งออก (Non-BOI) จะต้องโอนสิทธิตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออกฉบับดังกล่าว ให้กับบริษัท BOI เพื่อนำใบขนขาออกนั้นไปใช้ตัดบัญชีต่อไป

--------------------------------------

คำว่า "การซื้อขายแบบ BOI" เป็นคำที่ตั้งกันขึ้นมาเอง
ปกติจะหมายถึงการที่บริษัท A (BOI) ขายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้สิทธิมาตรา 36 ให้กับบริษัท B (BOI) ในราคาที่ไม่รวมอากรขาเข้าวัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัท B จะต้องนำสินค้านั้นไปผลิตส่งออก และโอนสิทธิตัดบัญชี (report-V) ให้กับบริษัท A เพื่อนำไปตัดบัญชีต่อไป

--------------------------------------

ขอตอบคำถามดังนี้

1. บริษัท A (BOI) สามารถซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากบริษัท BOI หรือ Non-BOI ก็ได้

2. บริษัท A (BOI) สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท BOI หรือ Non-BOI ก็ได้

3. หากบริษัท A (BOI) ซื้อสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้สิทธิมาตรา 36 จากบริษัท B (BOI) และนำไปจำหน่ายโดยไม่สามารถพิสูจน์การส่งออกได้
    ภาระภาษีจะเกิดกับบริษัท B และบริษัท B จะเรียกร้องค่าเสียหายนั้นจากบริษัท A

4. หากบริษัท A (BOI) ซื้อสินค้า/วัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้สิทธิมาตรา 36 จากบริษัท C (BOI หรือ Non-BOI)
    จะนำไปจำหน่ายให้บริษัทใดก็ได้ และจะส่งออกหรือไม่ก็ได้ ครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27 (45 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด