บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / นโยบายและมาตรการพิเศษในการส่งเสริม / นโยบายและมาตรการอื่นๆ / เรื่อง มาตรการส่งดสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
Thif โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 15:48:43 (47 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประกาศที่ 1/2557 ข้อ 2 หน้าที่ 2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ร้อยละ 50 และต้องยื่นภายใน 31 ธ.ค 2560   บริษัท ฯ ได้บัตรส่งเสริมเป็นทีเรียบร้อย แล้วแต่ยังไม่มีการ เริ่มมีรายได้ครั้แรก                             และตอนนี้ ได้มี ประกาศ กกท.ที่ 9/2560(โดยให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 1/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557)  ประกาศ ที่ 9/2560 หน้าที่ 3  ข้อ 3.6 กรณีการใช้เครื่องจักรที่เชื่อมโยงสนับสนุนอุตฯผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน   จะได้ยกเว้นเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน  และยื่นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัท ฯ เข้าข่ายเงื่อนไขนี้

ไม่ทราบว่าบริษัท ฯ ต้องทำอย่างไรคะ ถึงจะได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ตามประกาศที่ 9/2560  

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 19:38:52 (47 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ขอตอบตามความเห็นของแอดมินดังนี้

1.การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศ ที่ 1/2557 
- ข้อ 2.1 กำหนดว่า ใช้กับกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว (ซึ่งปกติย่อมต้องมีรายได้แล้ว)
- ข้อ 2.6.2 กำหนดว่า รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษี ให้รวมถึงรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมด้วย
- ข้อ 2.6.3 กำหนดว่า การยกเว้นภาษีเงินได้ ให้นับจากวันที่บริษัทเริ่มมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

ดังนั้น หากกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม มีการประกอบการอยู่ตามปกติ
การเริ่มนับวันยกเว้นภาษีเงินได้จะเริ่มนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม (เนื่องจากรวมรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมด้วย)

2.การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศ ที่ 9/2560

- ข้อ 3.2 กำหนดว่า สามารถยื่นขอรับส่งเสริมได้ เมื่อระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลง
--> แต่กรณีของบริษัทฯ ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเพิ่งเริ่ม และยังเหลืออีกเกือบ 3 ปีค

ความเห็น ของแอดมินคือ

การลงทุนตามนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศที่ 1/2557 ของบริษัทฯ มีผลแล้ว
เนื่องจากได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว และน่าจะมีรายได้หลังอกบัตรไปแล้ว (รวมรายได้โครงการเดิม)
ขณะนี้บริษัทฯ จีงอยู่ในช่วงที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี 
จึงไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะขอรับส่งเสริมตามประกาศที่ 9/2560

เรื่องนี้ต้องลงรายละเอียดค่อนข้างมาก
จึงขอแนะนำเตรียมข้อมูลทั้งหมด และนัดหมายเข้าไปขอรับคำปรึกษาแนะนำจาก BOI โดยตรง ครับ

Thif โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560, 09:33:07 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ
 

Thif โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560, 10:23:50 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

รบกวนสอบถาม วันที่นับเริ่มมีรายได้ ตามนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศที่ 1/2557

บริษัท ฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ร้อยละ 50   ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ลงวันที่ 04/04/2560  ซึ่งนับเป็นวันที่มีรายได้

บริษัทต้องนับ ปี ที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ยังไงคะ  

แบบที่ 1  มีรายได้ 04/04/2560  แต่ยังไม่ยื่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทขอกำหนดยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้ได้มั๊ยคะ

                   เริ่ม            01/01/2561     ปีที่  1

                                   01/01/2562     ปีที่  2

                                   31/12/2563     ปีที่ 3  ครบกำหนด

 

แบบที่  2  นับการโครงการเริ่มมีรายได้ หลังออกบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริม ลงวันที่      04/04/2560  

                                04/04/2561      ปีที่ 1

                                04/04/2562      ปีที่ 2

                                 04/04/2563     ปีที่ 3     ครบกำหนด

              

บริษัท ฯ สามารถ กำหนดวันที่ใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบที่  1  (กำหนดเอง ) ได้มั๊ยคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560, 10:30:15 (46 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอตอบโดยเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ เพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ต่อ ดังนี้ครับ

บริษัทได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มมีรายได้วันที่ 1 เมษายน 2560 และรอบปีบัญชีของบริษัทคือ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

บริษัทสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ดังนี้

  • รอบปีบัญชี 2560 ใช้สิทธิได้เฉพาะรายได้ระหว่าง 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
  • รอบปีบัญชี 2561 ใช้สิทธิได้สำหรับรายได้ทั้งรอบปี 2561
  • รอบปีบัญชี 2562 ใช้สิทธิได้สำหรับรายได้ทั้งรอบปี 2562
  • รอบปีบัญชี 2563 ใช้สิทธิได้เฉพาะรายได้ระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

ตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทสามารถใช้สิทธิได้ 3 ปีนับจากวันมีรายได้ แต่เป็น 4 รอบปีบัญชี ครับ

Thif โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561, 13:52:51 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ขอบคุณค่ะ

Thif โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561, 14:02:07 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

รบกวนสอบถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

โครงการเดิม  BOI กลุ่มกฎหมายได้ออก หนังสือยกเลิกบัตรส่งเสริม  ให้บริษัท ฯ ไปใช้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

แต่ ยอดคงเหลือ Balance ของโครงการเดิมยังตัดบัญชีไม่หมด และไม่สามารถดำเนินการ ใดๆ ได้ 

บริษัท ฯ ต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรบ้างค่ะ   ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561, 16:11:25 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

เมื่อมีการยกเลิกบัตรส่งเสริมเดิม เพื่อออกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

IC จะระงับการสั่งปล่อย/ตัดบัญชี ของโครงการเดิม จึงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติได้

หากโครงการเดิมมียอดวัตถุดิบค้างคงเหลือ บริษัทจะต้องโอนวัตถุดิบจากโครงการเดิมไปยังโครงการใหม่

มิฉะนั้น จะเกิดปัญหาตัดบัญชีไม่ได้ (เช่น ใบขนเกินกว่า 2 ปี) และจะมีภาระภาษีเกิดขึ้นภายหลัง


ขั้นตอนคือ ให้บริษัทมีหนังสือแจ้งไปยัง IC เพื่อขอโอนวัตถุดิบคงเหลือจากบัตรเดิม ไปยังบัตรใหม่

โดยรายการวัตถุดิบคงเหลือ ต้องตรงกับรายการวัตถุดิบในบัญชี Master List ของโครงการใหม่

หากรายการวัตถุดิบไม่ตรงกัน ควรปรึกษากับ จนท BOI ก่อนเพื่อแก้ไข Master List

เมื่อ IC ได้รับเรื่อง จะส่งไปยัง BOI เพื่อพิจารณาสั่งการ

หาก BOI อนุมัติให้โอน IC ก็จะดำเนินการโอนวัตถุดิบจากโครงการเดิมไปยังโครงการใหม่ให้ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด