บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / อื่นๆ / ขายวัตถุดิบโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว
PONIE โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560, 15:32:09 (52 สัปดาห์ ก่อน)
Top

 

หาก บริษัท ต้องการขายวัตถุดิบที่เป็นโครงการได้รับส่งเสริมการลงทุน แต่ วัตถุดิบตัวนัั้น มีอากรเป็น 0% อยู่แล้ว และมีต้องมีการ return ให้ vendor บริษัทจะทำวิธีไหนได้บ้างหากต้องการขายวัตถุดิบนั้น

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 13:40:28 (51 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. บริษัท A และ vendor B ยื่นเรื่องขอโอน/ขอรับโอนวัตถุดิบ ต่อ BOI
ซึ่งกรณีนี้บริษัท A ไม่ต้องส่งวัตถุดิบนั้นไปต่างประเทศ แต่โอนกลับไปให้ vendor B ไปดำเนินการต่อเอง

2. บริษัท A ยื่นเรื่องขอส่งส่วนสูญเสียไปต่างประเทศต่อ BOI โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ยื่นขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ออกไปต่างประเทศต่อ BOI โดยถือว่าวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตนี้คือส่วนสูญเสีย ตามประกาศ สกท ที่ ป.5/2543
- (แก้ไข) อินวอยซ์และใบขนขาออก ควรระบุชื่อตามสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมา และจะส่งออกไปจริง โดย จนท BOI อาจขอให้บริษัทส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตที่ไม่สามารถใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้
- เมื่อส่งออกแล้ว ยื่นขออนุมัติปรับยอดส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ที่ส่งออกไปต่างประเทศ ต่อ BOI พร้อมทำใบโอนสิทธิให้ Vendor B แนบไปด้วย
- ส่งใบโอนสิทธิที่ได้รับอนุมัติจาก BOI (ฉบับจริง) ให้กับ Vendor B เพื่อให้ Vendor B นำไปตัดบัญชีต่อไป ครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 15:05:24
PONIE โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560, 15:32:23 (51 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากค่ะ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด