GUEST โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560, 09:42:30 (102 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ทางบริษัทจะมีการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 10 ปี
ซึ่งชื่อและคุณสมบัติการทำงานตรงกันกับที่เคยขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรค่ะ
แต่บัญชีที่เคยยื่นระบุเป็นสภาพใหม่ค่ะ
แต่ที่จะนำเข้าเป็นเครื่องจักรที่ใช้แล้ว

ในบัตรส่งเสริมได้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องจักรเก่ายกเว้นอากรขาเข้าอายุไม่เกิน 10 ปี
Case ต้องยื่นแบบไหนค่ะ

1.ขอเพิ่มรายการเครื่องจักร ติดตรงที่ว่าต้องเลือกสภาพเครื่องจักร เป็นใหม่ หรือ เก่า
"คำว่าสภาพ วัดจากอะไรค่ะ การใช้งานแล้ว หรือ สภาพที่เรามองเห็นเครื่องจักรนั้น เก่า ใหม่"
2.ขอเพิ่มจำนวนเครื่องจักร
3.ขอเพิ่มชื่อรอง
รบกวนให้ความรู้หน่อยค่ะ
ถ้าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จะต้องเสียอากรขาเข้ากี่ % ค่ะ

บ.อา......

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560, 13:10:28 (101 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เครื่องจักรเก่า ในความหมายของ BOI หมายถึงเครื่องจักรที่เคยมีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้ว
หากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เก็บไว้นาน ยังคงถือว่าเป็นเครื่องจักรใหม่

กรณีที่สอบถาม บริษัทจะนำเข้าเครื่องจักรเก่า
จึงจะต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรเพิ่มเติม
โดยชื่อที่จะขออนุมัติจะต้องระบุ Model และปีที่ผลิตด้วย
เช่น Used Grinding Machine Serial No. 1234 Year of MFG 2015

และจะต้องแนบใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าซึ่งมีรายละเอียดตามที่ BOI กำหนดด้วยครับ

itsaradha โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 11:26:22 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

หากบริษัทฯ เคยขออนุมัติใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศ  และสำนักงานได้อนุมัติแล้วนั้น

ต่อมาพบว่าบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ ไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าได้

ตามหลักการแล้ว บริษัทฯ จะต้องไปขอชำระอากรย้อนหลัง แล้วนำเอกสารการชำระภาษีอากรมาขอตัดบัญชีออกจากระบบ eMT

แต่อัตราอากรขาเข้าเครื่องจักรนี้เป็น 0% บริษัทฯ ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

ขอความกรุณา Admin ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 11:49:31 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1.หากบริษัทไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
BOI จะไม่อนุมัติบัญชีเครื่องจักร และไม่อนุมัติสั่งปล่อยยกเว้นภาษีอากร
คำถามที่สอบถาม จึงไม่น่าจะเกิดขึ้น
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยครับ

2.กรณีเคยใช้สิทธิสั่งปล่อยยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักร และปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง
แต่ต่อมาจะไม่ใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการที่ได้รับส่งเสริม
จะต้องขอชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่อนุญาตให้จำหน่าย

3.กรณีเคยใช้สิทธิสั่งปล่อยยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักร แต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
อาจถูกเพิกถอนสิทธิการยกเว้นภาษีอากรของเครื่องจักรนั้นๆ เสมือนไม่เคยได้รับสิทธิตั้งแต่ต้น
ซึ่งต้องชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า และเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ครับ

itsaradha โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 13:41:41 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

กรณีของบริษัทฯ ตรงกับข้อที่ 1 ค่ะ บัตรส่งเสริม 58-....  เครื่องจักรดังกล่าวนำเข้าเมื่อสิงหาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีเจตนาในการกระทำผิดเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ปฎิบัติงาน จึงทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้น และบริษัทฯ ไม่อยากให้เกิดข้อที่ 3

จะต้องเปิดดำเนินการปี 2561 และคาดว่าจะขอขยายเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง(1ปี)

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 15:36:38 (91 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

1.โครงการที่ได้รับส่งเสริมตามนโยบาย (ประกาศที่ 2/2557) จะไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเก่า

หากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเก่า จะต้องขอชำระภาษีอากรของเครื่องจักรนั้น

2.ขั้นตอนคือ ให้ยื่นคำขอชำระภาษีเครื่องจักร ผ่านระบบ eMT
และเลือกประเภทขอชำระภาษี เป็น "ชำระภาษีตามสภาพ ณ วันที่นำเข้า" ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด