บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรครั้งที่ 4
GUEST โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560, 09:57:02 (125 สัปดาห์ ก่อน)
Top

1.การขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร ครั้งที่ 4 สามารถขอได้หรือเปล่าค่ะ
2.ถ้าไม่สามารถนำเข้าเครื่องมาได้ในเวลาที่ขอขยายจะมีผลอย่างไรค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
บริษัท เอ......

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560, 10:32:33 (125 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร กำหนดไว้ในประกาศ สกท ที่ ป.1/2548 โดยจะให้ขยายครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 3 ครั้ง ปกติจึงจะขยายครั้งที่ 4 ไม่ได้

แต่ตามข้อ 6 ของประกาศ ระบุว่า หากเลขาธิการ BOI เห็นสมควร อาจนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาได้

ความเห็นส่วนตัวของแอดมินคือ หากจะขอขยายเวลาครั้งที่ 4
จะต้องเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น จึงจะมีน้ำหนักเพียงพอที่ BOI อาจจะรับไว้พิจารณา

2. กรณีไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์

  1. บริษัทยังสามารถนำเข้าเครื่องจักรได้จนครบกำหนดเปิดดำเนินการ
    แต่จะไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาหลังพ้นกำหนดระยะเวลานำเข้า
  2. หากครบกำหนดเปิดดำเนินการแล้ว แต่ยังนำเข้าเครื่องจักรไม่ครบ
    BOI จะลดกำลังผลิต / กรรมวิธีผลิต / และขนาดของโครงการ ให้เหลือเท่าที่มีการลงทุน ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด