GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560, 12:39:42 (80 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถาม admin ค่ะ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งออก ส่วนสูญเสียนอกสูตร และได้รับการอนุมัติฯ จาก สำนักงานมาโดยตลอดค่ะ

แต่ปัญหาคือ เรามีวัสดุจำเป็น คือเป็นตัวทดสอบผลิตภัณฑ์ (Terminal Tester) มีลักษณะเป็นข้อต่อสายไฟ สำหรับทดสอบคุณภาพ โดยประกบเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ณ ตอนนี้ ยังไม่สามารถหาผู้ซื้อจากต่างประเทศได้

จึงรบกวนขอวิธี และขั้นตอน ในการทำลาย วัสดุจำเป็น ซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบหลักค่ะ แล้วมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ค่ะ

บ.Nik...

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560, 12:56:08 (80 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. การทำลายวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ใช้ประกาศฉบับเดียวกัน คือ ประกาศ ป.5/2543

2. ขั้นตอนดำเนินการคือ

2.1 ขออนุมัติวิธีทำลาย (ขอครั้งแรกครั้งเดียว หากครั้งต่อไป จะทำลายวัตถุดิบชนิดเดิม ด้วยวิธีเดิม ไม่ต้องขออนุมัติวิธีทำลายอีก)

2.2 แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียที่ได้รับอนุญาตจาก BOI เข้าร่วมทำการตรวจสอบการทำลาย และรายงานผลการทำลายตามที่ BOI กำหนด

2.3 การทำลายวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541

2.4 ยื่นขออนุญาตตัดบัญชีส่วนสูญเสียต่อ BOI

2.5 หากเศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้ยื่นชำระภาษีตามสภาพเศษซาก ต่อกรมศุลกากร

2.6 ยื่นปรับยอดวัตถุดิบที่ IC

3. ค่าใช้จ่าย ให้ติดต่อกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก BOI โดยตรง ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด