บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / นำเข้าเครื่องจักรหลักเกินจำนวนที่ขอรับการส่งเสริม
SANIC2015 โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559, 18:40:07 (162 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริม กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมภัณฑ์ ประเภท 5.5 ผลิตชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับสิทธิมาตรา 28 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรอายุไม่เกิน 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมฯ และครบกำหนดเปิดดำเนินการฯเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวแล้ว) รบกวนสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯสามารถนำเข้าเครื่องจักร(Injection Molding Machine) ซึ่งขอไว้ 3 เครื่อง ตั้งแต่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ และปัจจุบันบริษัทฯ นำเข้ามาครบแล้ว ถ้าบริษัทฯจะนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าวสามารถนำเข้าได้อีกหรือไม่ ก่อนยื่นเปิดดำเนินการฯ

2. หลังยื่นเปิดดำเนินการฯแล้ว บริษัทฯสามารถนำเข้าเครื่องจักร (Injection Molding Machine) ได้หรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559, 17:44:01 (162 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กิจการผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม เพื่อปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพิ่มกำลังผลิตของโครงการเดิมไม่ว่าจะเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วหรือไม่ก็ตาม ตามประกาศ ที่ 6/2549

กรณีที่สอบถาม

1.กรณีนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมก่อนครบกำหนดเปิดดำเนินการ
ในขั้นตรวจสอบเปิดดำเนินการ BOI จะอนุญาตให้แก้ไขกำลังผลิตตามที่ตรวจพบจริง แต่ไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตตามบัตรแรก โดยเครื่องจักรที่นำเข้ามาก่อนวันครบกำหนดเปิดดำเนินการ จะนับเป็น cap วงเงินให้ด้วยตามสัดส่วนที่เพิ่มกำลังผลิตไม่เกิน 30%
รายละเอียดดูได้จาก คำชี้แจงของ BOI ตาม link: http://www.boi.go.th/index.php?page=faq_inside&group_id=300&currentpage=5&language=th
คำถามที่ 23 หลักเกณฑ์การพิจารณาการแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายเดิม ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

2.กรณีนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมหลังครบกำหนดเปิดดำเนินการ
สามารถทำได้ โดยจะยังคงได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามประกาศ ที่ 6/2549
โดย BOI จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มกำลังผลิตให้ไม่เกิน 30% ของบัตรแรก แต่จะไม่แก้ไข cap วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพิมเติมหลังวันครบกำหนดเปิดดำเนินการไปแล้วครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559, 16:35:40 (162 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด