บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ที่ดิน / สิทธิประโยชน์ มาตรา 27 / ร่างพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
unknown[27] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559, 15:10:53 (161 สัปดาห์ ก่อน)
Top

อยากทราบว่า ร่างพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่อย่างไรค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559, 15:30:35 (161 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

พรบ ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 27 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
   ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการที่ได้รับการส่งเสริมหรือโอนกิจการนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องจำหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดีที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน

สิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน ตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน เป็นการอนุญาตให้ต่างชาติซึ่งไม่มีสิทธิหรือถูกจำกัดสิทธิการถือครองที่ดิน สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ตามที่ BOI เห็นสมควร ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด