บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / การขอขยายเวลานำเข้าแม่พิมพ์และเครื่องจักร
giftkea โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557, 10:38:24 (305 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ในกรณีที่บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ การนำเข้าเครื่องจักรถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทสามารถขยายเวลาต่อเพื่อทำการนำเข้าแม่พิมพ์ได้หรือไม่คะ และต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อจะสามารถนำเข้าแม่พิมพ์ได้บ้างคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557, 16:34:46 (305 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร สามารถขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ ได้ 3 ครั้ง รายะเอียดตาม Link นี้

หากบริษัทยังไม่เคยขยายเวลานำเข้ามาก่อน ก็สามารถขอขยายได้ครับ

เอกสารที่ใช้คือ

1. หนังสือนำส่งของบริษัท เพื่อแสดงความประสงค์ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
2. แบบขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ (F IN EM 02) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือ BOI ที่อนุมัติให้ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรครั้งล่าสุด (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น

giftkea โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557, 11:31:01 (303 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอสอบถามต่อนะคะ ในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทต้องยื่นขอขยายเวลาภายในหรือล่วงหน้ากี่วันคะ และต้องไปยื่นขอขยายเวลาที่ BOI ใช่มั้ยคะ ใช้เวลาในการอนุมัติกี่วันคะ และช่วงระหว่างเวลาที่เรายื่นขออนุมัติอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ใช้สิทธิได้ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และเรายื่นเรื่องขอขยายเวลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่จะมีการนำเข้าเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์เข้ามาถึงไทยประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ จะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557, 11:46:52 (303 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top
  1. การยื่นขยายเวลาเครื่องจักร ต้องยื่นที่ BOI โดยกำหนดเวลาพิจารณาไว้ไม่เกิน 45 วันทำการ (หรือ 20 วัน กรณีขยายเวลาเฉพาะแม่พิมพ์) แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาไม่นานมากนัก 
  2. การยื่นก่อนล่วงหน้ากี่วัน ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่หากดูจากระยะเวลาพิจารณาที่ BOI กำหนด ก็ควรยื่นล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 2 - 2.5 เดือน ก่อนครบกำหนดวันนำเข้าเครื่องจักร
  3. หากเครื่องจักรเข้ามาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้ว แต่การพิจารณาอนุมัติขยายเวลายังไม่แล้วเสร็จ บริษัทต้องยื่นขออนุญาตใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร หรือชำระภาษีอากรไปก่อน จากนั้น เมื่อได้รับอนุมัติขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถยื่นสั่งปล่อยถอนค้ำประกันหรือสั่งปล่อยคืนอากรได้ต่อไปครับ
unknown[173] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559, 15:20:14 (174 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขออนุญาตโพสสอบถามต่อกระทู้นี้เลยนะคะ เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน

การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและแม่พิมพ์นั้น ในแบบฟอร์ม  "รายการเครื่องจักรที่ขอขยายเวลาการนำเข้า FIN-EM 02-05" หน้าที่4/4

1. จะต้องกรอก "รายการแม่พิมพ์" ลงไปด้วย หรือ "รายการเครื่องจักร" อย่างเดียวคะ

2. "แบบขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ หน้าที่1/4" ในส่วนที่ตุ้องระบุ "ยื่นขอรับการส่งเสริมวันที่.........................................."

     คือไม่ทราบวันที่ยื่นจริงๆคะ สามารถใช้วันที่ที่ระบุในส่วนของบัตรส่งเสริมตรงไหนได้บ้างคะ

3. เอกสารแนบที่จะยื่นขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรนั้น จะต้องแนบ "รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบพิจารณาเรื่องการขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร" ด้วยหรือไม่คะ

     เพราะคำตอบด้านบน ไม่มีเอกสารฉบับนี้ระบุอยู่ด้วย

 

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

New Gen

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559, 17:29:41 (174 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

1. ให้กรอกข้อมูลทั้งเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ต้องการขยายระยะเวลานำเข้า

2. วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้

3. ให้ยื่นใบรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาฯ ไปด้วยพร้อมกัน ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด