บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ช่างฝีมือ / การอนุมัติตำแหน่ง / การขยายระยะเวลาตำแหน่งและต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว‏
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559, 14:03:22 (186 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ทางบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ เมื่อปี 2558

และเนื่องจากมีช่างชำนาญการคนต่างด้าว ได้ทำใบอนุญาตทำงานเข้ามา และในวันที่ 6 พ.ค.2559 นี้ จะครบอายุใบอนุญาตทำงานและต้องต่ออายุ

แต่เนื่องจากทางบริษัทเราได้จ้าง consult ในการทำงบการเงินประจำปี และเป็นปีแรกให้ เนื่องจากงบการเงินยังไม่เสร็จ ไม่ทันยื่นต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในวันที่ 6 พ.ค.2559 นี้

อยากทราบว่าทางบริษัทเราเอางบการเงินที่เป็น draft ไม่ใช่งบที่ออกจากสรรพากร ยื่นไปก่อนได้หรือไม่

ถ้าไม่ได้ ทางบริษัทเราจะทำอย่างไรได้บ้าง ระหว่างรองบการเงินที่ออกจากสรรพากร เพื่อให้คนต่างด้าว สามารถอยู่ต่อได้โดยไม่ต้องบินกลับแล้วเข้ามาใหม่

จาก บริษัท โท.....

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559, 14:12:32 (186 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กิจการที่ได้รับส่งเสริมจาก BOI ปกติจะได้รับอนุมัติตำแหน่งช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ครั้งละ 2 ปี

ดังนั้น ในการยื่นขยายระยะเวลาตำแหน่ง งบการเงินจึงจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แต่บางกิจการ เช่น กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการ TISO จะได้รับอนุมัติตำแหน่งครั้งละ 1 ปี

ดังนั้น ในการยื่นขยายเวลาตำแหน่งในครั้งแรก งบการเงินจึงอาจจะยังไม่เสร็จก็เป็นไปได้

-------------------------------------------------------

กรณีจะยื่นขอขยายระยะเวลาตำแหน่ง แต่งบการเงินยังไม่เสร็จ

จะไม่ต้องยื่นงบการเงินก็ได้

โดย BOI จะตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทที่แนบไปด้วย ซึ่งในหนังสือรับรอง (หน้าที่ 2) จะมีข้อความระบุว่า บริษัทยื่นงบล่าสุดถึงปีไหนแล้ว

หากในหนังสือรับรองระบุการยื่นงบถึงปีใด บริษัทก็ต้องยื่นงบของปีนั้น

แต่หากในหนังสือรับรองระบุว่ายังไม่มีการยื่นงบ บริษัทก็สามารถชี้แจงต่อ BOI ว่า งบการเงินยังไม่เสร็จ และไม่ต้องแนบงบฯ ก็ได้ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด