บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / อื่นๆ / รายจ่ายก่อนเริ่มมีรายได้ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้?
KMPA โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559, 10:03:42 (169 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทมีโครงการ BOI ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และโครงการที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่มีรายจ่ายของกิจการดังกล่าวเกิดขึ้น เช่นรายจ่ายค่าเช่าโรงงาน ,รายจ่ายค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าจ้างยาม หรือรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะมีรายได้  

คำถาม : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนที่กิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะมีรายได้  สามารถนำปันส่วนคิดคำนวณเป็นรายจ่ายของกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่ หรือจะต้องถือเป็นรายจ่ายของกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559, 14:10:28 (169 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีที่บริษัทมีการลงทุนเพียง 1 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันมีรายได้ ย่อมถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนวันมีรายได้ของโครงการที่ 1 ได้

แต่กรณีที่บริษัทมีการลงทุน 2 โครงการ โดยโครงการแรกไม่ได้รับส่งเสริม และต่อมามีการลงทุนโครงการที่ 2 โดยได้รับส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันมีรายได้ครั้งแรกของโครงการที่ 2 ก็ย่อมถือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่ 2 ได้เช่นกัน

เพียงแต่จะต้องแยกบัญชีค่าใช้จ่ายโดยชัดเจน โดยค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายรวม เช่น ค่าน้ำค่าไฟ หรือเงินเดือนผู้บริหาร สามารถใช้วิธีปันส่วนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมได้

แต่ค่าใช้จ่ายบางรายการซึ่งแยกไม่ได้ และไม่มีเกณฑ์ปันส่วนที่เหมาะสม หากเกิดขึ้นก่อนวันมีรายได้โครงการที่ 2 จะมีรายได้ ก็อาจต้องลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่ 1 ไปครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด