GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559, 15:56:16 (141 สัปดาห์ ก่อน)
Top

อยากจะสอบถามค่ะว่า ถ้าบริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธินำเข้า ของBOI  และมีการนำเข้ามาแล้ว เกิน 5 ปี ไปขายต่อในประเทศได้หรือไม่คะ และถ้าขายได้ต้องนำกลับไปเสียภาษีหรือไม่คะ  

บริษัท It...

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559, 16:17:26 (141 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การจะจำหน่ายเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษี จะต้องได้รับอนุญาตก่อน

หากเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาแล้วเกิน 5 ปี ให้ยื่นเรื่องขอจำหน่าย พร้อมกับขอตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี

ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาต จะสามารถจำหน่ายได้โดยไม่มีภาระภาษีอากร

แต่หากเป็นเครื่องจักรนั้น เป็นเครื่องจักรหลักที่กระทบต่อกรรมวิธีการผลิตหรือกำลังผลิตเกิน 20% จะต้องมีการซื้อเครื่องจักรมาแทน หรือต้องแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกรรมวิธีผลิตหรือกำลังผลิตที่หายไปด้วยครับ

ITA โพสต์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559, 16:40:25 (141 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณ สำหรับคำตอบค่ะ แอดมิน

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559, 16:51:29 (141 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ยินดีครับ

pang โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560, 15:03:42 (67 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

สอบถาม admin ค่ะ

จะจำหน่ายเครื่องจักรเกิน 5 ปี จะต้องเปิดดำเนินการก่อนไหมค่ะ ถึงจะจำหน่ายได้ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560, 17:17:10 (67 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

การจะจำหน่ายเครื่องจักรเกิน 5 ปี โดยไม่มีภาระภาษี ต้องยื่นขอตัดบัญชีเพื่อตัดภาระภาษีก่อน

การอนุญาตให้ตัดบัญชีเพื่อตัดภาระภาษี จะต้องเป็นกรณีที่บริษัทปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น

เช่น หากบริษัทครบกำหนดเปิดดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขออนุมัติเปิดดำเนินการ จะไม่อนุญาตให้ตัดบัญชีเครื่องจักรแม้จะนำเข้าเกิน 5 ปี

แต่หากบริษัทยังไม่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ ก็สามารถขอตัดบัญชีเครื่องจักรเกิน 5 ปีได้ แม้จะยังไม่ได้เปิดดำเนินการครบตามโครงการ ครับ

pang โพสต์เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560, 16:22:52 (66 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

เรียน Admin ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

pang โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560, 10:41:46 (66 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

เรียน Admin

บริษัทจะจำหน่ายเครื่องจักรอายุเกิน 5 ปี ยังไม่ตัดบัญชีเครื่องจักรค่ะ และถ้าจำหน่ายกำลังการผลิตจะลดลงเกิน 20 % ค่ะ

ขั้นตอนที่บริษัทต้องทำคือ

1. ตัดบัญชีเครื่องจักร พร้อมแก้ไขโครงการ

2.ทำเรื่องขอจำหน่าย 

ใช่ไหมค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560, 17:07:56 (66 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขั้นตอนที่ถูกต้องควรดำเนินการดังนี้
1.ยื่นคำขอแก้ไขโครงการเพื่อลดกำลังผลิต
2.ยื่นขออนุมัติจำหน่ายเครื่องจักรโดยไม่มีภาระภาษี (แต่ต้องเปิดดำเนินการแล้ว หรือยังไม่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ)ครับ

TFGG โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560, 13:36:54 (63 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าจะจำหน่ายเครื่องจักรที่เกิน 5 ปี  ต้องตัดบัญชีเครื่องจักรก่อน และดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักรใช่ไหมคะ

และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ  ทั้งสองขั้นตอน

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560, 16:18:36 (63 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

1.กรณีที่บริษัทยังไม่ทราบว่าจะจำหน่ายเครื่องจักรอายุเกิน 5 ปีหรือไม่
- ให้ยื่นขอตัดบัญชีเครื่องจักรเกิน 5 ปี ก่อน
- เมื่อจะจำหน่าย ให้ยื่นขอจำหน่ายโดยไม่มีภาระภาษี

2.กรณีที่บริษัททราบว่าจะจำหน่ายเครื่องจักรอายุเกิน 5 ปี
- สามารถยื่นขอจำหน่ายโดยไม่มีภาระภาษี โดย BOI จะพิจารณาว่าเป็นเครื่องที่เกิน 5 ปีหรือไม่ และบริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขเปิดดำเนินการ ฯลฯ ถูกต้องหรือไม่
หากพิจารณาแล้วถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็จะอนุญาตให้จำหน่ายโดยไม่มีภาระภาษีไปในขั้นตอนเดียวกันเลย

ขั้นตอนทั้งหมดให้ยื่นขออนุมัติในระบบ eMT โดยแนบสำเนาเอกสาร เช่น ใบขนขาเข้า ตามที่ระบุในระบบ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด