mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559, 18:11:24 (228 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมประเภทกิจการ 7.6 ITC  ซื้อชิ้นส่วนมาตรวจสอบ บรรจุ ส่งขาย อย่างนี้ต้องใช้สิทธิตามาตรา 36 (1) หรือ 36 (2) 

 

ขอบคุณค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559, 09:19:45 (228 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ของที่นำเข้า มีการผ่านขบวนการตามที่ได้รับส่งเสริม

จึงใช้สิทธิมาตรา 36(1) ครับ

SS โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562, 17:08:47 (52 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

เรียน แอดมินเว็บบอร์ด IC

ทางบริษัทได้รับการส่งเสริม ITC ต้องการนำเข้า "น้ำแข็งแห้ง" เพื่อนำมาขายให้กับบริษัทลูกค้าในประเทศเอาไว้ใส่ในสินค้าของลูกค้าเพื่อป้องกันความชื้น โดยยังไม่แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือขายในประเทศ

สอบถามดังนี้ค่ะ

  1. กรณีดังกล่าวสามารถขอยื่นขอสูตรการผลิตในบัตรส่งเสริม ITC ได้หรือไม่
  2. หากสามารถใช้ขอยื่นสูตรได้ การนำเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(1) สามารถสั่งปล่อยใน IC online ได้เลยหรือไม่ 
  3. วิธีการตัดบัญชีจะสามารถตัดได้อย่างไร (กรณีที่ลูกค้าซื้อน้ำแข็งแห้ง และไม่ได้มีการส่งออกต่างประเทศ)

ขอแสดงความนับถือ

SS

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562, 14:41:18 (52 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตอบคำถามดังนี้ครับ

1.นำแข็งแห้ง มีผลิตในปรเทศ เหตุใดจึงจำเป็นต้องนำเข้า (มาตรา 36 ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบที่มีผลิตในประเทศ)

2.จะพิสูจน์ปริมาณนำเข้าและส่งออกน้ำแข็งแห้งได้อย่างไร เนื่องจากอาจมีการะเหิดเป็นก๊าซ

040266 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562, 15:05:30 (38 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เรียน เจ้าหน้าที่ สอบถามคะ

กรณี เรานำวัตถุดิบมาผลิตสินค้าตามสิทธิ BOI  ผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ    แต่   ลูกค้าต่างประเทศแจ้งว่า ต่อไปไม่ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้า ไปที่ต่างประเทศ ให้ไปส่งให้กับ Trading ที่ลูกค้าติดต่อในประเทศไทยไว้ โดยเปิดInvoice ซื้อขายปกติ โดยTrading เป็นตัวเเทนในการจัดจำหน่ายในประเทศให้ลูกค้า แบบนี้ถือว่า ผิดเงื่อนไข และไมสามารถมาตัดบัญชีได้ใช่ไหมคะ .

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562, 11:26:43 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เว็บบอร์ด FAQ108 ไม่ใช่การตอบคำถามโดยเจ้าหน้าที่ BOI หรือ IC
หากต้องการคำตอบที่เป็นทางการ จะต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ BOI/IC หรือทำหนังสือสอบถามกับหน่วยงานทั้ง 2 โดยตรงครับ


A (BOI) -> B (Trading) -> export to C สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. กรณี B ได้รับส่งเสริมในกิจการ IPO/ITC

- เมื่อ B ส่งออก ก็ยื่นตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ปกติ และโอนสิทธิตัดบัญชีให้ A
- จากนั้น A นำไฟล์ report-v ที่ได้รับจาก B มาตัดบัญชีต่อไป

2. กรณี B เป็น Trading ที่ไม่ได้รับส่งเสริมจาก BOI

- B ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในช่อง เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ BOI (Y)  ในใบขนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของ A  ในช่อง Remark ของสินค้าแต่ละรายการที่จะโอนสิทธิตัดบัญชีให้ A
- ต้องระบุชื่อสินค้าส่งออกให้ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นของ A
- ฺA จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใบขนที่ B โอนสิทธิมาให้ ผ่านระบบของ IC เพื่อนำมาตัดบัญชีโดยตรงต่อไป ครับ

(* แก้ไขตามตัวสีแดง)

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562, 12:04:10
040266 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562, 10:14:22 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

 (BOI) -> B (Trading) -> export to C สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

2. กรณี B เป็น Trading ที่ไม่ได้รับส่งเสริมจาก BOI

- B ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในช่อง เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ BOI (Y)  ในใบขนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของ A  ในช่อง Remark ของสินค้าแต่ละรายการที่จะโอนสิทธิตัดบัญชีให้ A
- ต้องระบุชื่อสินค้าส่งออกให้ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นของ A
- ฺB จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใบขนที่ A โอนสิทธิมาให้ ผ่านระบบของ IC เพื่อนำมาตัดบัญชีโดยตรงต่อไป ครับ

      ถามต่อนะคะ  แล้วถ้า  B ไม่ใช่ BOI ไม่ได้ส่งออกเลย ขายเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น  จะต้องทำอย่างไรคะ ถึงจะสามารถตัดบัญชีได้

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562, 11:00:10 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

A (BOI) -> B (Trader) -> จำหน่ายในประเทศ

กรณีนี้ A ไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตขายให้ B ได้

คือ A ต้องชำระภาษีอากรขาเข้าวัตถุดิบ และนำต้นทุนภาษีไปรวมในราคาที่จำหน่ายให้ B ครับ

040266 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562, 11:34:19 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top
 

2. กรณี B เป็น Trading ที่ไม่ได้รับส่งเสริมจาก BOI

- B ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในช่อง เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ BOI (Y) คือ  Y – ใบขนสินค้าขาออกเร่งด่วน (Express)  ในใบขนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ใช่ไหมคะ

- ฺB จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใบขนที่ A โอนสิทธิมาให้ ผ่านระบบของ IC เพื่อนำมาตัดบัญชีโดยตรงต่อไป ครับ

        B จะต้องจะต้องโหลดข้อมูล ผ่านระบบ IC  มาตัดบัญชี ขั้นตอนจะต้องติดต่ออย่างไรกรณีทำครั้งเเรก ซึ่งB ไม่เคยติดต่อ IC เพราะไม่ใช่ BOI

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562, 12:09:22 (37 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

1. เนื่องจากซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้ส่งออกแต่ละราย อาจไม่เหมือนกัน -> สรุปว่า ให้ระบุการใช้สิทธิ BOI ในใบขนขาออกอิเล็กทรอนิกส์

2. ได้แก้ไข A กับ B ในคำตอบที่ 5 ตามตัวสีแดงแล้วครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด