บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ / ต้องการส่งขายวัตถุดิบและงานกึ่งสำเร็จรูปไปต่างประเทศ
OH โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558, 09:21:11 (240 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามในกรณีที่บริษัทนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)เพื่อเข้ามาผลิตสินค้า 900 ตัว แต่ทางบริษัทสามารถผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้ 755 ตัว เนื่องจากบริษัทแม่มีการปรับเปลี่ยนโมเดลในการผลิตกะทันหัน ทำให้มีวัตถุดิบบางส่วนเหลือที่ยังไม่ได้ ผลิต และบางส่วนทำการผลิตไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่สามารถทำต่อได้ เนื่องจากแผนการผลิตโมเดลที่นำเข้ามาถูกระงับไว้ ดังนั้นถ้าทางบริษัทต้องการส่งวัตถุดิบส่วนที่เหลือ และสินค้าที่ผลิตยังไม่เสร็จสมบูณ์ขายกลับไปยังต่างประเทศ ทางบริษัทควรจะดำเนินการอย่างไรดีคะ เพื่อให้สามารถนำรายการที่ส่งออกไปตัดบัญชีได้

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558, 11:28:35 (240 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับที่นำเข้า สามารถขออนุญาตส่งคืนไปต่างประเทศได้โดยไม่มีภาระภาษีอากร

2. ส่วนวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปแล้ว แต่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อตามวัตถุประสงค์เดิมได้ ถือเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต
สามารถขอส่งออกไปต่างประเทศ หรือบริจาค หรือขอทำลายได้ แต่ต้องมีบริษัท Inspector ที่ได้รับมอบหมายจาก BOI เป็นผู้ตรวจสอบรับรองปริมาณส่วนสูญเสียนั้นครับ

OH โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558, 11:37:57 (240 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่มีบริษัท Inspector เข้ามาตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบแล้วทางบริษัทจะทำการออกใบรับรอง พร้อมแนบรายการวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นชิ้นงานกึ่งสำเร็จรูปนั้นๆ แลั้วทางบริษัทก็ใช้เอกสารนี้ไปเป็นหลักฐานในการตัดบัญชี เข้าใจถูกต้องมั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558, 12:07:52 (240 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ถูกต้องครับ Inspector จะตรวจสอบรับรองว่าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปที่เป็นส่วนสูญเสียนั้น เกิดจากวัตถุดิบรายการอะไร จำนวนเท่าไร พร้อมกับจะรับรองการทำลาย (หรือส่งออก)

ซึ่งบริษัทสามารถยื่นหนังสือรับรองนั้นเป็นหลักฐานในขั้นตอนการขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสุตรครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด