mitsuwa โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558, 16:27:01 (171 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ในส่วนสูญเสียนอกสูตร ของบริษัทเป็น เศษพลาสติก บริษัทส่งออกนอกประเทศ โดยมีตัวแทนต่างประเทศเป็นผู้มารับไปจากโรงงานและชำระเงิน โดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจากต่างประเทศ กรณีนี้ ทางบริษัทต้องทำเรื่องขออนุญาตนำวัตถุดิบออกนอกบริษัทด้วยหรือไม่

จะมารับประมาณ3-4 ครั้ง (ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการเปิด invoice และชำระเงิน) แล้วรวบรวมยอดให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก 

มารับ 3-4ครั้ง ก็จะใช้เวลาประมาณ 3เดือน ซึ่งหมายความว่า จะมี invoice ผ่านมา3เดือน แร้วถึงจะยื่นขออนุมัติขอส่งออกต่างประเทศ กรณีนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขหรือไม่  

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558, 17:11:33 (171 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หากบริษัทตัวแทนฯ รับเศษพลาสติกไปจากโรงงานของเรา โดยจ่ายเงินทุกครั้งที่รับไป ก็เท่ากับเกิดการขายในประเทศ และผิดเงื่อนไขในการใช้สิทธิมาตรา 36 ครับ (แม้ว่าหลังจากนั้นจะนำไปส่งออกก็ตาม)

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558, 11:40:54 (171 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ถ้าในกรณีที่มีการชำระเงิน โดยตัวแทนของต่างประเทศ หลังจากที่ส่งออกไปแล้ว อย่างนี้ผิดเงื่อนไขหรือไม่ค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558, 12:29:10 (171 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การจ่ายเงินหลังจาก scrap ส่งออกไปต่างประเทศ ไม่น่าจะแก้ผิดเป็นถูกได้

แม้จะส่ง scrap ไปต่างประเทศ แต่ถ้านิติกรรมนั้นเข้าข่ายการซื้อขายในประเทศ ก็อาจจะมีปัญหา

เรื่องนี้น่าจะสอบถามกรมศุลกากรด้วยนะครับ

mitsuwa โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558, 14:34:13 (171 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558, 17:23:19 (171 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ยินดีครับ

sujang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 10:08:16 (133 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

กรณีที่บริษัท ส่งส่วนสูญเสียนอกสูตร (Product NG) ออกไปต่างประเภท แบบฟอร์มการขออนุญาตส่งส่วนสูยเสียกรณีเป็น Procut NG เหมือนกันกับ Material หรือไม่คะ

และเมื่อขออนุญาตส่งออกแล้ว ต้องดำนเนิการขั้นตอนไหนต่อ คะ ต้องขออนุญาตตัดบัญชีเหมือนวัตถุดิบหรือไม่คะ หรือเมื่อได้ใบขนขาออกแล้ว สามารถนำปตัดบัญชีที่ IC ได้เลย

โดยที่ไม่ต้องอนุญาตตัดบัญชีเหมือนวัตถุดิบคะ

กรณีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ส่งออกไปต่างประเทศ เช่น

ผลิตภัณฑ์ = LEAD FRAME รุ่น FL-2L

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 10:44:08 (133 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

การส่งออกส่วนสูญเสียที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป

1. หากชื่อสินค้าในใบขน ตรงกับสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติ

สามารถยื่นตัดบัญชีตามปกติ โดยไม่ต้องขออนุญาตส่งออกส่วนสูญเสีย

2. หากชื่อสินค้าในใบขน ไม่ตรงกับสูตรการผลิต โดยต้องระบุว่าส่วนสูญเสีย เช่น LEAD FRAME Model FL-2L (NG Product)

จะต้องยื่นขออนุญาตส่งออกและขอตัดบัญชีในข่ายส่วนสูญเสีย ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

2.1 ให้บริษัท Inspector ตรวจสอบรับรองชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ได้ใช้ไป

2.2 จนท.BOI อาจแจ้งต่อไปยัง IC เพื่อให้ตัดบัญชีวัตถุดิบจากสูตรการผลิตนั้นโดยตรง

กรณีนี้แนะนำให้ติดต่อกับ จนท BOI ผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัท เพื่อปรึกษาแนวทางดำเนินการ ครับ

sujang โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559, 10:53:52 (133 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอบคุณมากคะ

Pmfat_B โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 14:14:58 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

ขออนุญาติสอบถามเพิ่มเติม ต่อจากกระทู้คำถามนี้ 

หากบริษัทจะมีการ ส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ(เขตส่งออก)

Scrap ที่จะส่งออกไปจะเป็นรูปแบบส่วนสูญเสียที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป

  ที่ ADMIN มีการแนะนำว่า หากชื่อสินค้าในใบขน ตรงกับสูตรการผลิตที่ได้อนุมัติ สามารถยื่นตัดบัญชีได้ตามปกติโดยไม่ต้องขออนุญาติส่งออกส่วนสูญเสีย

แปลว่า สามารถส่งออกได้เลย. แล้ว ระบุ model และ Description ได้เลย แล้ว สามารถนำไปยื่นตัดบัญชีที่ IC  ได้เลยใช่ไหมคะ.    

เพิ่มเติมคะ   ต้องมีระบุคำว่า scrap ในหน้าใบขนหรือไม่คะ. 

รบกวนด้วยนะคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 15:29:01 (42 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ถ้าชื่อสินค้าและโมเดลในใบขนสินค้าขาออก ตรงกับสูตรการผลิต จะสามารถตัดบัญชีได้ตามปกติ

แต่ถ้าชื่อสินค้าไม่ตรง เช่น มีคำว่า scrap เพิ่ม จะเป็นตามคำตอบที่ #7 ข้อ 2 ครับ

Pmfat_B โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561, 13:28:29 (33 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

สวัสดีคะ ADMIN บริษัท มีเรื่องอยากสอบถาม อีก เรื่องหนึงคะ 

ณ ปัจจุบันนี้ การขออนุญาตส่งออกส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ ก่อนที่บริษัทจะขออนุญาตส่งออกจากสำนักงานบีโอไอ

บริษัทต้องแจ้งบริษัทตัวแทนบีโอไอมาตรวจสอบส่วนสูญเสียก่อนทำการยื่นขออนุมัติส่งออกเพื่อที่จะขอ Certificate แนบเอกสารยื่นขออนุญาตส่งออกหรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561, 14:07:15 (33 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

หากส่วนสูญเสียนอกสูตร เป็นชนิดเดียวกันกับวัตถุดิบที่นำเข้า
เช่น วัตถุดิบที่นำเข้าคือ PP RESIN และส่วนสูญเสียนอกสูตรคือ SCRAP PP RESIN
สามารถขออนุญาตส่งออกได้โดยไม่ต้องให้ Inspector ตรวจสอบรับรอง
แต่ทั้งนี้ จะต้องระบุรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาออกเป็น SCRAP PP RESIN ด้วย

แต่หากส่วนสูญเสียนอกสูตร เป็นคนละชื่อกับวัตถุดิบ
เช่น มีการผสม/ประกอบ เป็นชิ้นส่วนอื่นไปแล้ว
จะต้องให้ Inspector ตรวจสอบรับรองว่าสวนสูญเสียนอกสูตรนั้น เกิดจากวัตถุดิบรายการใดบ้าง จำนวนอย่างละเท่าไร
จากนั้นจึงจะขออนุญาตส่งออกได้ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด