บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น / การใช้เครื่องจักรโครงการเดิมร่วมโครงการใหม่
SANIC2015 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558, 16:55:06 (205 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้กับโครงการที่จะขอใหม่ได้หรือไม่ โครงการเดิมได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการ  ผลิตส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  โครงการใหม่ กิจการ auto part ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(พลาสติก) บริษัทสามารถใช้เครื่องจักรที่ีมีอยู่แล้วได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร หรือต้องนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาใหม่ใช้เฉพาะโครงการ Auto part เท่านั้น

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558, 17:24:54 (205 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การให้การส่งเสริมของ BOI จะให้ส่งเสริมเป็น "รายโครงการ" ไม่ใช่ "รายบริษัท"

ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปคือ โครงการแต่ละโครงการที่ขอรับการส่งเสริม จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรแยกกันเป็นรายโครงการ จะใช้เครื่องจักรร่วมกันในหลายโครงการไม่ได้

เหตุผลที่สำคัญข้อหนึ่งคือ เครื่องจักรในโครงการเดิม เคยใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆไปแล้วครั้งหนึ่ง หากนำไปใช้ในโครงการใหม่อีก ก็จะเป็นการเวียนเทียนนำเครื่องจักรชุดเดียวกันมาใช้สิทธิประโยชน์หลายๆรอบ ซึ่งขัดต่อเจตนาในการให้การส่งเสริมการลงทุนครับ

SANIC2015 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558, 14:44:12 (204 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณครับ

TXPT โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558, 15:06:50 (201 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ปี 2555 นำเข้าเครื่องจักร ขอสงวนสิทธิ์ไว้  แล้วบริษัทขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรในปี 2558 ระบบ emt  ถ้าได้รับอนุมัติบัญชีเครื่องจักรแล้ว บริษัทสามารถยื่นระบบ emt เพื่อขอคืนอากรขาเข้าเมื่อปี 2555 ได้หรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558, 15:42:38 (201 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

BOI กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นขอคืนอากรเครื่องจักรบนระบบ eMT ตามประกาศ ป.4/2556 คือ

  1. เครื่องจักรต้องนำเข้ามาในช่วงที่ได้รับสิทธิ
  2. ต้องดำเนินการคืนอากรให้เสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร

ดังนั้น หากเครื่องจักรที่สงวนสิทธิไว้ตั้งแต่ปี 2555 อยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุมัติสั่งปล่อยคืนอากรจาก BOI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้ยินมาว่า กรมศุลกากรกำหนดระยะเวลาการขอคืนอากรเครื่องจักรไว้ (ไม่เกิน 2 ปี ?? ไม่ยืนยัน)

หากมีการกำหนดดังกล่าว เข้าใจว่าน่าจะเป็นดุลยพินิจของกรมศุลกากรในการคืนอากรที่เกินกว่ากำหนด แม้จะมีหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยคืนอากรจาก BOI ก็ตามครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามคุณ TXPT ไม่ตรงกับหมวดหมู่ "การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น" ในกระทู้นี้

ครั้งต่อไปขอความร่วมมือเลือกหมวดหมู่ในตรงกับเรื่องที่จะสอบถามนะครับ

แก้ไขโดย ADMIN เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558, 15:45:27
MIT_G2 โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, 11:43:57 (112 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ประเด็นที่ทางคุณ SANIC2015 ถามไว้ อยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

บริษัทมี 2 โครงการ โครงการที่ 1 เปิดดำเนินการแล้ว และจะหมดสิทธิ์ด้านภาษีกลางปีนี้ ส่วนอีกโครงการกำลังอยู่ระหว่างยื่นขอเปิดดำเนินการอยู่

เครื่องจักรหลักที่อยู่ในโครงการ 1 นำเข้ามาใช้สิทธิ์ BOI และเกิน 5 ปีแล้ว เนื่องจากเครื่องดังกล่าวไม่ได้ใช้ที่โครงการนี้แล้ว จึงอยากขายต่อให้โครงการ 2 ใช้ผลิตต่อ

อยากทราบว่า บริษัทสามารถทำได้มั้ยคะ ถ้าไม่ได้ นอกจากส่งออกต่างประเทศและทำลายแล้ว ยังมีวิธีอื่นหรือไม่ อย่างไร

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, 17:15:36 (112 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

เครื่องจักรหลักที่อยู่ในโครงการ 1 นำเข้ามาใช้สิทธิ์ BOI และเกิน 5 ปีแล้ว เนื่องจากเครื่องดังกล่าวไม่ได้ใช้ที่โครงการนี้แล้ว จึงอยากขายต่อให้โครงการ 2 ใช้ผลิตต่อ

ตอบ เครื่องจักรที่เคยใช้ในโครงการ 1 ไม่สามารถนำไปใช้ในโครงการ 2 ได้

เพราะถือเป็นการนำเครื่องจักรนั้นไปใช้สิทธิซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ในโครงการอื่น

หากไม่ต้องการใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการ 1 สามารถดำเนินการได้  วิธี คือ

1.ขอส่งคืนไปต่างประเทศ

2.ขอจำหน่ายในประเทศ ซึ่งกรณีนี้นำเข้ามาเกินกว่า 5 ปีแล้ว BOI จึงจะอนุญาตให้จำหน่ายได้โดยไม่มีภาระภาษี

แต่เนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวเป็นเครื่องจักรหลักของโครงการ 1 จึงอาจต้องขอลดกำลังผลิตหรือลดขั้นตอนการผลิตของโครงการ 1 ด้วยครับ

MIT_G2 โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560, 08:35:41 (112 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ขอบคุณค่ะ

GUEST โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 14:43:59 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

รบกวนสอบถามค่ะ เครื่องจักรนำเข้ามาผลิตแล้วกำลังเครื่องจักรเหลือ
เราสามารถให้บัตรส่งเสริมใหม่ใช้ร่วมได้หรือเปล่าคะ

บริษัท nis...

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560, 14:48:51 (82 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เครื่องจักรที่นำเข้ามาแล้ว แต่มีกำลังผลิตเหลือ
ไม่สามารถนำกำลังผลิตที่มีเหลือ ไปใช้ร่วมกับโครงการอื่นได้

แต่สามารถขอแก้ไขกำลังผลิตของโครงการเดิม
เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเท่าที่สามารถผลิตได้จริง
ในขั้นตอนการเปิดดำเนินการเต็มโครงการ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด