บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / มาตรา 31 / กรณีเกินระยะเวลา ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
mitsuwa โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558, 15:07:12 (211 สัปดาห์ ก่อน)
Top

กรณีบริษัทขาดทุนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ ภายในเวลาที่กำหนดในบัตร 7ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก (2 กพ 2009-2016)

ตามมาตรา 31 นับไปอีก 5ปี (2016-2021) คือบริษัทจะสามารถได้รับการยกเว้นอีก 50% จากการที่ต้องเสียภาษีให้กรรมสรรพากร 23% 

คือ11.5% ถูกต้องหรือไม่ค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558, 15:56:03 (211 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ไม่ถูกครับ

หากในช่วงระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 มีผลขาดทุน บริษัทสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับสิทธิ ม.31 ไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสิทธิ ม.31 ไปแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

สมมุติว่าบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 7 ปี โดยมีผลประกอบการดังนี้

  ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่10 ปีที่11 ปีที่12
กำไร(ขาดทุน) (-10) (-5) (-5) 0 5 5 5 5 10 10 10 10

กรณีข้างต้นนี้ ผลขาดทุนของปีที่ 1-3 จะสามารถนำไปหักจากกำไรสุทธิในปีที่ 8-12 ได้ 

ส่วนกำไรของปีที่ 4-7 จะได้รับยกเว้นภาษี จึงเป็นดังนี้

ปีที่ 1 ผลขาดทุน 10 ล้าน ยกไปหักจากกำไรของปีที่ 8 ได้ 5 ล้าน และปีที่ 9 ได้ 5 ล้าน

ปีที่ 2 ผลขาดทุน 5 ล้าน ยกไปหักจากกำไรของปีที่ 9 ได้ 5 ล้าน

ปีที่ 3 ผลขาดทุน 5 ล้าน ยกไปหักจากกำไรของปีที่ 10 ได้ 5 ล้าน

ปีที่ 4 กำไรเป็น 0 ไม่ต้องเสียภาษี

ปีที่ 5 - ปีที่ 7 กำไรปีละ 5 ล้าน ใช้สิทธิยกเว้นภาษี

ปีที่ 8 กำไร 5 ล้าน ยกผลขาดทุนของปีที่ 1 มาหักได้ทั้งหมด จึงไม่มีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี

ปีที่ 9 กำไร 10 ล้าน ยกผลขาดทุนจากปีที่ 1 ที่ยังหักไม่หมด มาหักได้ 5 ล้าน และยกผลขาดทุนของปีที่ 2 มาหักได้ 5 ล้าน จึงไม่มีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี

ปีที่ 10 กำไร 10 ล้าน ยกผลขาดทุนของปีที่ 3 มาหักได้ 5 ล้าน จึงมีกำไรสุทธิ 5 ล้าน ที่ต้องเสียภาษี

ปีที่ 11-12 กำไรสุทธิปีละ 10 ล้าน ต้องชำระภาษี .. ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด