บอร์ด / 108 คำถามกับงาน IC / ระบบ eMT online / บัญชีรายการเครื่องจักร / ปรึกษาเรื่องรายชื่อเครื่องจักร
Hseimitsu โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558, 18:15:22 (244 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทได้ยื่นขออนุมัติบัญชีรายชื่อเครื่องจักร สมมุติชื่อเครือง A  จำนวน 4 เครื่องและได้รับการอนุมัติแล้ว

โดยในเดือน ตุลาคมได้นำเครื่องจักร A เข้ามา 2 เครื่อง

ต่อมาเดือนมกราคมต้องการนำเข้าเครื่องจักร A ที่เหลืออีก 2 เครื่อง แต่แยกชิ้นส่วนนำเข้าและใช้ชื่อเเป็น B 2 เครื่อง,C 2 เครื่อง [โดยที่ A = B + C ] และนำเข้าไม่พร้อมกัน

ขอคำปรึกษาสำหรับ การสั่งปล่อย หรือ แก้ไขบัญชีรายชื่อ ด้วยครับ

ขอบคุณมาก

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558, 11:34:48 (244 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

หาก 2 เครื่อง ที่จะนำเข้ามาภายหลัง เป็นการถอดแยกชิ้น และแยกนำเข้าไม่พร้อมกัน หลายเที่ยวเรือ

จะต้องแก้ไขบัญชีเครื่องจักร เพื่อยื่นขออนุมัติเป็นรายการ BOM

แต่เนื่องจากในการแก้ไขบัญชี หากขอเพิ่มจำนวนเครื่องจักรเข้าไปอีก จะทำให้กำลังผลิตของเครื่องจักรในบัญชี เกินกว่าบัตรส่งเสริม

ดังนั้น จึงให้ดำเนินการตามนี้ครับ

1. ยื่นแก้ไขเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรในบัญชี (กรณีนี้คือลดจาก 4 เครื่อง เหลือ 2 เครื่อง)

2. ยื่นแก้ไขเพื่อเพิ่มรายการเครื่องจักร โดยเป็นรายการ BOM (กรณีนี้คือขอเพิ่ม 2 เครื่อง โดยเป็น BOM ที่ประกอบด้วย B จำนวน 2 เครื่อง และ C จำนวน 2 เครื่อง)

--------------------------------------------------------------

ส่วนการสั่งปล่อย จะเป็นการอนุมัติตามรายการ BOM

ดังนั้น จึงจะต้องยื่นขอรายการ BOM ให้ตรงกับชื่อในอินวอยซ์ ครับ

Hseimitsu โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558, 13:00:43 (244 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สอบถามเพิ่มเติมครับ

1. ยื่นแก้ไขเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรในบัญชี (กรณีนี้คือลดจาก 4 เครื่อง เหลือ 2 เครื่อง)

- ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเครื่องจักรหลัก จำเป็นต้องลดจำนวนเครื่องหรือไม่ครับ

2. ยื่นแก้ไขเพื่อเพิ่มรายการเครื่องจักร โดยเป็นรายการ BOM (กรณีนี้คือขอเพิ่ม 2 เครื่อง โดยเป็น BOM ที่ประกอบด้วย B จำนวน 2 เครื่อง และ C จำนวน 2 เครื่อง)

- เมนูไหนใน eMT ครับ ระหว่าง

 ขอเพิ่มรายการเครื่องจักร -->ใส่ชื่อใหม่ขอ BOM

กับ ขอแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักรอื่นๆ -->เข้าไปแก้ไขชื่อเก่าแล้วเลือกเป็นแบบมี BOM

ขอบคุณมากครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558, 13:20:25 (244 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

1. ถ้าไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และหากสามารถชี้แจงได้กรณีที่เจ้าหน้าที่สอบถาม

จะไม่ลดจำนวนเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติอยู่เดิม โดยจะยื่นขอเป็นรายการใหม่และเพิ่มจำนวนก็ได้

2. จะต้องยื่นเป็นการเพิ่มรายการเครื่องจักร

เนื่องจากเท่าที่ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ eMT ได้รับคำตอบว่า ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของ BOM ได้

นอกจากนี้ เครื่องจักรที่จะยื่นใหม่เพิ่มเติมเพื่อขอเป็นรายการ BOM จะต้องไม่ใช้ชื่อเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วในบัญชี

เนื่องจากในบัญชี จะมีชื่อเครื่องจักรซ้ำกันหลายรายการไม่ได้ครับ

Hseimitsu โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558, 13:23:17 (244 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอบคุณมากครับ
 

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558, 13:41:49 (244 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด