MEC111 โพสต์เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557, 12:36:31 (219 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ขอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้งานเกิน 5 ปี ดังนี้

1. นำมาตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีอากรได้ก่อน การจำหน่าย จ่าย โอน หรือ ต้องจำหน่าย จ่าย โอน ก่อนตัดบัญชีเครื่องจักร

2. หากตัดบัญชีเครื่องจักรไปแล้ว เครื่องจักรดังกล่าวสามารถใช้ในกิจการได้อยู่หรือไม่

3. กรณีที่นำเข้าเครื่องจักรในระบบ MCTS และ EMT  สามารถยื่นเรื่องใหม่เพื่อขอตัดบัญชีเครื่องจักรได้หรือไม่

และถ้าบริษัทไม่มีเอกสารนำเข้าเครื่องจักร สามารถใช้ข้อมูลจาก IC แทนได้หรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557, 13:09:57 (219 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
  1. ต้องได้รับการตัดบัญชีก่อนจึงจะจำหน่ายได้โดยไม่มีภาระภาษี
    - กรณีต้องการตัดบัญชีและจำหน่าย บางสำนักให้ยื่นเรื่องพร้อมกันได้ แต่บางสำนักงานให้ยื่นเรื่องตัดบัญชีให้เสร็จก่อนจึงจะยื่นเรื่องขอจำหน่าย จึงให้ตรวจสอบกับแต่ละสำนักอีกครั้งหนึ่ง
  2. การตัดบัญชีเครื่องจักรเกิน 5 ปี ยังคงต้องใช้เครื่องจักรในโครงการต่อไป เว้นแต่จะยื่นขอจำหน่ายเครื่องจักรนั้นด้วย
  3. ไม่เข้าใจคำถามครับ
    ข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดบัญชี 5 ปี คือ ชื่อเครื่องจักร และเลขที่/วันที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อย

ปล.

1. ในครั้งต่อไป ขอให้เลือกหมวดหมู่ที่ตั้งกระทู้ให้ตรงกับคำถามนะครับ

ครั้งนี้เลือกหมวดหมู่เป็น "ห้องทดลองโพสต์" ซึ่งไม่ใช่ แอดมินจึงขอย้ายกระทู้ไปในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

2. ขอให้ช่วยตรวจสอบกระทู้เก่าๆในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องว่ามีคำถามที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วหรือไม่ หากมี ขอให้ถามต่อในกระทู้นั้น โดยไม่ตั้งเป็นกระทู้ใหม่

กระทู้นี้ มีคำถามที่คล้ายคลึงกันในกระทู้ การตัดบัญชีเครื่องจักรอายุ5ปี ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในกระทู้นั้นได้ครับ

MEC111 โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558, 15:10:34 (178 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอสอบถาม ดังนี้

1. กรณีเครื่องจักรนำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI เกิน 5 ปี บริษัทต้องขอตัดบัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี ก่อนหรือหลัง การจำหน่ายในประเทศหรือส่งออก

2. เมื่อบริษัทได้รับการอนุญาตจำหน่ายเครื่องจักรโดยไม่มีภาระภาษีอากรแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร

3. หากในอนาคต บริษัทต้องการปิดบัตรส่งเสริม วัตถุดิบและเครื่องจักรจะต้องดำเนินการเช่นไร

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558, 15:50:00 (178 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ถาม 1 กรณีเครื่องจักรนำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI เกิน 5 ปี บริษัทต้องขอตัดบัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี ก่อนหรือหลัง การจำหน่ายในประเทศหรือส่งออก

ตอบ แยกเป็น 3 กรณี คือ

1) หากจะยังคงใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการต่อไป ให้ยื่นขอตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีสำหรับเครื่องจักรที่เกิน 5 ปี

2) หากจะจำหน่ายในประเทศ ให้ยื่นขอจำหน่าย (หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี)

3) หากจะส่งออก ให้ยื่นขอส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ไม่มีภาระภาษี แม้จะไม่เกิน 5 ปี)

ถาม 2 เมื่อบริษัทได้รับการอนุญาตจำหน่ายเครื่องจักรโดยไม่มีภาระภาษีอากรแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ก็สามารถจำหน่ายได้ตามที่ได้รับอนุญาต

ถาม 3 หากในอนาคต บริษัทต้องการปิดบัตรส่งเสริม วัตถุดิบและเครื่องจักรจะต้องดำเนินการเช่นไร

ตอบ - หากได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้ว ให้ยื่นขอยกเลิกโครงการ โดยเครื่องจักรที่นำเข้าไม่ครบ 5 ปี จะต้องชำระภาษีตามสภาพ ส่วนวัตถุดิบที่ไม่ได้ส่งออก จะต้องชำระภาษีตามสภาพ ณ วันนำเข้า

- หากจะสอบถามเรื่องยกเลิกโครงการ ให้แยกเป็นคำถามใหม่ ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด