บอร์ด / 108 คำถามกับงาน IC / ระบบ eMT online / การสั่งปล่อยเครื่องจักร / เอกสารหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร
TFG โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557, 09:38:03 (254 สัปดาห์ ก่อน)
Top

สอบถามค่ะ  ถ้าเอกสารหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรคืนอากรฉบับจริงหาย  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557, 14:21:51 (254 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

กรณีหนังสือสั่งปล่อยหาย ให้ขอรับรองสำเนาหนังสืออนุมัติงานเครื่องจักร (เอกสารหาย) โดยใช้เอกสารต่างๆ ตามนี้ครับ

  1. แบบฟอร์มการขอรับรองสำเนางานเครื่องจักร ลงนามโดยกรรมการผุ้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจและประทับตราบริษัท
  2. บันทึกแจ้งความเอกสารหาย (ต้นฉบับ)
  3. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนั้น
  4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองจากฝ่ายบุคคลของบริษัท

 

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด