บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / สอบถามเกี่ยวกับการขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรค่ะ
TFG โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557, 10:52:47 (276 สัปดาห์ ก่อน)
Top

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กำลังจะขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรเป็นครั้งที่ 3 แต่ใบหนังสืออนุมัติของ BOI ครั้งที่ 2 หายไป  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ใช้เอกสารอย่างอื่นแทนได้่ไหมค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557, 12:45:52 (276 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

เมื่อได้รับอนุมัติหนังสืออนุมัติขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร บริษัทจะต้องนำบัตรส่งเสริมและหนังสืออนุมัติดังกล่าว ไปติดต่อกับฝ่ายบัตรส่งเสริมของ BOI เพื่อให้ทำการบันทึกการแก้ไขในท้ายบัตรส่งเสริม

หากได้ทำการบันทึกแก้ไขท้ายบัตรส่งเสริมเสร็จสิ้นแล้ว หนังสือแจ้งมติอนุมัติก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป เนื่องจากให้ใช้บันทึกการแก้ไขท้ายบัตรส่งเสริมแทนครับ

 

CI โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557, 11:52:16 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

สิทธิ์ประโยชน์ด้านเครื่องจักรหมด 2 มิถุนายน 57 สามารถขอขยายได้หรือเปล่าครับ และถ้าจะนับวันขอขยายจากเดิมหรือ ณ วันที่ยื่นขอขยายครับ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557, 15:44:05 (267 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร สามารถขอขยายได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

กรณีที่ลืมขยาย และสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้ว (เช่น ตามกรณีที่สอบถาม) สามารถยื่นขอขยายเวลาได้ โดยจะนับระยะเวลาต่อจากวันที่สิ้นสุดเดิมครับ

unknown[122] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 09:57:55 (247 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

ขอถามเพิ่มเติมด้วยค่ะ ในกรณีบริษัทฯ ยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรครั้งที่ 1 โดยในแบบฟอร์ม BOI : FIN EM 02-05    หน้า 2/4

ต้องระบุวันที่ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเต็มโครงการด้วยหรือไม่ค่ะ ถ้าต้องระบุ-ต้องนับระยะเวลาออกไปอีกเท่าไรคะ (บริษัทฯ ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรออกไปอีกเป็นเวลา 12 เดือน ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2559)

ขอบคุณค่ะ

แก้ไขโดย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 09:58:32
ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 12:09:13 (247 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ถ้ายื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร (ข้อ 3 ในแบบฟอร์ม) ก็ให้ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเต็มโครงการ (ข้อ 4 ในแบบฟอร์ม) ไปด้วยพร้อมกัน

ถ้าขอขยายเวลาเครื่องจักร 1 ปี ก็ขยายเวลาเปิดดำเนินการออกไปอีก 1 ปี (ระบุวันที่) เช่นกันครับ

unknown[122] โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 12:19:35 (247 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณมาก-มากเลยคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558, 14:20:55 (247 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด