OMA โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 15:52:44 (290 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทมีเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องจักรก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2557  และ บริษัทฯ ครบเปิดดำเนินการในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันสอบถามจากผู้บริหารพบว่าไม่มีการนำเข้าเครื่องจักรอีกแล้ว และ ส่วนการเปิดดำเนินการทางผู้บริหารให้ขยายระยะะเวลาการเปิดดำเนินการออกไปก่อน

สอบถามข้อมูลค่ะ

1.บริษัทต้องทำอย่างไรต่อไปคะเกี่ยวกับเครื่องจักร ต้องแจ้งใครบ้างคะ

2.ส่วนเรื่องการเปิดดำเนินการ ทางบริษัทจะทำเรื่องขอขยาย ต้องทำอย่างไรคะ และต้องล่างหน้าก่อนเท่าไร ถ้าขยายแล้ว ขยายได้กี่ปีคะ และขยายได้กี่ครั้งคะ

แก้ไขโดย OMA เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 15:53:29
OMA โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 15:53:49 (290 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

ต้องทำอย่างไรคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 16:48:49 (290 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

1. เมื่อครบกำหนดนำเข้าเครื่องจักรแล้ว แต่บริษัทไม่ประสงค์จะขยายเวลานำเข้า เพราะเครื่องจักรเข้ามาครบแล้ว บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

แต่ถ้าเป็นกิจการผลิต ซึ่งปกติจะต้องนำเข้าแม่พิมพ์ หรืออะไหล่เครื่องจักรเข้ามาอีก ก็น่าจะขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรออกไปอีก เพราะสามารถนำมูลค่าแม่พิมพ์หรืออะไหล่มารวมคำนวณเป็นขนาดการลงทุนของโครงการ เพื่อคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคลได้

2.  การขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร และระยะเวลาเปิดดำเนินการ สามารถขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารดังนี้ครับ

  1. หนังสือบริษัท เรื่อง ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ไม่มีแบบฟอร์ม ร่างขึ้นได้เอง)
  2. รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
  3. แบบคำขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
  4. สำเนาหนังสืออนุมัติใหขยายเวลานำเขาเครื่องจักรครั้งลาสุด

เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา และยื่นต่อสำนักบริหารการลงทุนที่รับผิดชอบโครงการของบริษัทครับ

OMA โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 18:22:09 (290 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ใช้แบบฟอร์มคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (F PM EX 06-02) ได้หรือเปล่าคะ

เอกสารที่ว่านี้โหลดมาทางอินเตอร์เน็ทค่ะสามารถกรอกแล้วพิมพ์ออกมาใช้ได้เลยค่ะ

OMA โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 18:22:56 (290 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เอกสารประกอบขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวมีอะไรบ้างคะ และต้องยื่นแบบคำขอล่วงหน้านานเท่าไรคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557, 18:40:59 (290 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

การขอขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร สามารถยื่นขอขยายได้ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารดังนี้ครับ

  1. หนังสือบริษัท เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ไม่มีแบบฟอร์ม ร่างขึ้นได้เอง)
  2. แบบรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ
  3. แบบคําขอขยายเวลาเปดดําเนินการ (F PM EX 06)

เอกสารข้างต้นสามารถ download ตามลิ้งค์ เพื่อมาพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้

ส่วนระยะเวลาการพิจารณาของ BOI กำหนดไว้ไม่เกิน 36 วันทำการ จึงน่าจะยื่นเรื่องประมาณ 2 เดือนล่วงหน้าครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด