panpan โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557, 13:35:50 (252 สัปดาห์ ก่อน)
Top

ถามว่า ต้องการส่งแม่พิมพ์ ที่นำเข้ามาตามบัตร A แต่จะส่งซ่อมโดยยื่นขอส่งซ่อมและนำเข้ามาภายใต้บัตร B ได้ไหมคะ

เนื่องจากบัตร A ต้องทำการปิดบัตร (ณ ตอนนี้บัตร A สิ้นสุดระยะเวลานำเข้าแล้ว + ยังไม่ได้ทำเรื่องโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์มาบัตร B)

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557, 11:14:17 (252 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การนำเข้าเครื่องจักรที่ส่งซ่อมต่างประเทศ จะต้องนำกลับเข้ามาในบัตรเดิมเท่านั้น ระบบ eMT ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนบัตรได้

จึงน่าจะมี  2 วิธี คือ

  1. ทำเรื่องโอนแม่พิมพ์จากบัตร A ไปบัตร B แล้วจึงส่งซ่อมต่างประเทศภายใต้บัตร B
  2. ทำเรื่องส่งคืนต่างประเทศ (แต่ที่จริงคือส่งไปซ่อม) จากนั้นจึงนำกลับเข้ามาโดยสั่งปล่อยภายใต้บัตร B

วิธีที่ 2 จะมีปัญหาว่า ระหว่างที่ส่งออก แม่พิมพ์นั้นเป็นทรัพย์สินของใคร ซึ่งอาจทำเป็นการขายให้บริษัทแม่ และเมื่อซ่อมเสร็จ ก็ซื้อคืนกลับมาใหม่ .. ปกติก็น่าจะใช้วิธีที่ 1 ดีกว่า

วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับแม่พิมพ์ ไม่สามารถใช้กับเครื่องจักรได้ เพราะจะเป็นการนำเครื่องจักรที่เคยใช้ในบัตรหนึ่งมาใช้ในอีกบัตรหนึ่ง ซึ่งผิดเงื่อนไข BOI ครับ

panpan โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 08:57:10 (252 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมว่า  ถ้าใช้วิธีที่ 1 คือ ทำเรื่องโอนแม่พิมพ์ก่อน มีระยะเวลาการพิจารณานานไหมคะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 09:31:57 (252 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

การโอนเครื่องจักร กำหนดระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน 15 วันทำการ
โครงการที่รับโอนต้องได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และยังมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเหลืออยู่

เอกสารที่ต้องใช้ตามนี้ครับ

  1. Checklist รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (F IN MC 01-03)
  2. หนังสือบริษัท เรื่อง ขออนุญาตโอนเครื่องจักร เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน .. ไม่มีแบบฟอร์ม ร่างขึ้นเองได้
  3. แบบคำขออนุญาตจําหนาย/โอน/บริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04-03)

 

panpan โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 09:59:31 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

แต่กรณี้นี้ บัตร A (บัตรที่นำเข้ามาพิมพ์มาครั้งแรก) สิ้นสุดระยะเวลานำเข้าแล้ว 

ถ้าจะทำเป็นส่งคืน (ส่งขายไปเลย) แล้วค่อยเอากลับเข้ามา และสั่งปล่อยเป็นบัตร B จะผิดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 10:15:07 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

กรณีที่บัตร A จะโอนแม่พิมพ์ให้บัตร B

บัตร A จะสิ้นสุดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรไปแล้วก็ได้ แต่บัตร B ต้องมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเหลืออยู่ครับ

panpan โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 11:09:58 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอบคุณค่ะ 

ในกรณีนี้ ถ้าบริษัทเลือก ปฏิบัติตามข้อ 2

คือ ...ทำเรื่องส่งคืนต่างประเทศ (แต่ที่จริงคือส่งไปซ่อม) จากนั้นจึงนำกลับเข้ามาโดยสั่งปล่อยภายใต้บัตร B ได้ใช่ไหมคะ

เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถรอ ทำเรื่องโอนได้ และบริษัทได้จองไฟล์ทพร้อมคอนเฟริ์มผู้ขายไปแล้วว่าจะส่งให้ภายในอาทิตย์นี้น่ะค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 12:28:57 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

ทำได้ครับ แต่ในการลงบัญชี ก็ต้องลงให้ถูกต้อง คือมีการจำหน่ายออกจากโครงการ A และต่อมาภายหลังมีการซื้อเข้ามาในโครงการ B

ส่วนการอินวอยซ์ขายให้ใคร และซื้อจากใคร ก็สุดแล้วแต่บริษัทจะเห็นว่าเหมาะสมครับ

panpan โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557, 13:38:40 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอบพระคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557, 14:28:39 (251 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

ยินดีครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด