TFG โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557, 10:48:50 (249 สัปดาห์ ก่อน)
Top

การจะนำเครื่องจักรจำนองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ  ในกรณีเป็นเครื่องจักรที่ขอคืนอากรภายหลัง  และเครื่องจักรที่ได้สั่งปล่อยแบบปกติ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557, 13:32:19 (249 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขอจำนองเครื่องจักรที่สั่งปล่อยคืนอากร และสั่งปล่อยปกติ มีขั้นตอนเหมือนกัน คือ ยื่นหนังสือถึงสำนักบริหารการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ที่รับผิดชอบโครงการของบริษัท ประกอบด้วย

  • หนังสือหัวจดหมายบริษัทฯ เรื่อง ขออนุญาตจำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม (ไม่มีแบบฟอร์ม พิมพ์ขึ้นได้เอง)
  • แบบคำขออนุญาตจำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม (F IN MC 02)

ไม่ต้องแนบรายการเครื่องจักรที่ขอจำนอง ระบุเพียงแค่ชื่อที่อยู่ของบริษัทรับจำนองเท่านั้น

เมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว จึงจะสามารถนำเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม ไปจำนองได้ครับ

TFG โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557, 10:25:23 (248 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557, 14:28:27 (248 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

ยินดีครับ

TFGG โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 13:14:01 (111 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

ถ้ากรณีนำเครื่องจักรเข้าจากต่างประเทศ  แต่ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (คือนำเข้าแบบเสียภาษีและอากร) แต่เครื่องจักรอยู่ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

ทางบริษัทมีความประสงค์จะจำนองเครื่องจักร ต้องแจ้งทางบีโอไอไหมคะ  และถ้ายื่นเรื่องจำนอง  จะทำเรื่องขอคืนอากรขาเข้าเครื่องจักรภายหลังได้ไหมคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43 (111 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

ตอบคำถามตามนี้ครับ

1.เครื่องจักรที่นำเข้าโดยชำระภาษี หากจะนำไปจำนอง ไม่ต้องขออนุญาต BOI

2.หลังจากจำนองแล้ว จะขอสั่งปล่อยคืนอากรได้หรือไม่ / และหากสั่งปล่อยคืนอากรได้ จะขออนุญาตจำนองโดยมีผลย้อนหลัง หรือไม่นั้น 

ข้อนี้ให้คำตอบไม่ได้ เพราะไม่มีแนวปฏิบัติที่สามารถนำมาอ้างอิงได้

เพื่อป้องกันปัญหา น่าจะยื่นขอสั่งปล่อยคืนอากรก่อน แล้วจึงขออนุญาตจำนองต่อไป

ซึ่งหากภายหลังเปลี่ยนใจจะไม่ใช้สิทธิ ก็สามารถยกเลิกการส่งปล่อยคืนอากร (กรณียังไม่ได้ใช้สิทธิ) หรือขอชำระภาษีตามสภาพ (กรณีใช้สิทธิไปแล้ว) ก็ได้ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561, 15:59:24 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

ขอสอบถามแอดมินต่อเนื่องโดยใช้กระทู้นี้นะคะ

"เมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว จึงจะสามารถนำเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม ไปจำนองได้ครับ"  จากข้อความนี้ที่แอดมินได้ให้คำตอบกับคุณTFGนั้น 

1.จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต "นำเครื่องจักรไปจำนอง/เช่าซื้อ" กับทางBOIก่อนที่จะนำไปดำเนินเริื่องกับบริษัทรับจำนองหลังจากสั่งปล่อยเครื่องจักร เข้าใจถูกต้องใช่หรือไม่คะ

2.เมื่อทำการสั่งปล่อยเครื่องจักรมาแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต "นำเครื่องจักรไปจำนองหรือเช่นซื้อ" กับทางBOIภายในกี่วันคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561, 18:23:03 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

การขออนุญาตนำเครื่องจักรไปจำนอง

ต้องเป็นกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรดังกล่าวโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI

จากนั้นจึงยื่นขออนุญาตนำเครื่องจักรดังกล่าวไปจำนอง

จะยื่นขอนำเครื่องจักรไปจำนองเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องก่อนมีการจำนอง ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 08:16:00 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

ขอบคุณมากค่ะ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 08:23:41 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

สอบถามต่อเนื่องค่ะ

แล้วจะต้องไปยื่นเรื่อง "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน" ที่กรุงเทพฯ ได้อย่างเดียว หรือ สามารถยื่นเรื่องที่ "ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน" แต่ละภาคที่บริษัทตั้งอยู่ได้คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 11:18:17 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

ให้ยื่นคำร้องในระบบ eMT ครับ

unknown[173] โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561, 11:29:23 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

ขอบคุณค่ะ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561, 09:52:09 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

สวัสดีค่ะแอดมิน

ขอสอบถามต่อจากกระทู้นี้นะคะ

 

เมื่อทางบริษัทได้ยื่นเรื่องผ่านระบบeMT แล้ว 

ไม่ทราบว่าเอกสารต้นฉบับจะต้องให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่อนมุัติอีกครั้งหรือไม่คะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561, 14:54:34 (36 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

หลังจากยื่นเรื่องผ่านระบบ eMT

เจ้าหน้าที่ BOI ประจำสมาคม IC จะเป็นผู้พิจารณาคำร้อง และลงนามหนังสืออนุมัติ

ให้บริษัทตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ eMT

หากได้รับอนุมัติ ให้ไปติดต่อสมาคม IC เพื่อรับหนังสืออนุมัติ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561, 13:33:05 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

ขออนุญาตสอบถามต่อจากกระทู้นี้นะคะ

หลังจากที่ได้รับการอนุญาต "นำเครื่องจักรไปเช่าแบบลิสซิ่ง" จากIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จะต้องนำหนังสืออนุญาตไปติดต่อสำนักงาน เพื่อแก้ไขบัตรส่งเสริมหรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561, 13:57:20 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

หากในหนังสืออนุมัติ ไม่มีข้อความระบุให้นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไขเอกสารท้ายบัตร

บริษัทก็ไม่ต้องนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข

แต่ให้เก็บหนังสืออนุมัตินั้นไว้เป็นหลักฐาน ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561, 14:07:19 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#16 Top

แล้วถ้าในกรณีที่มีระบุให้แก้ไขบัตรส่งเสริม แต่ไม่ได้นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไขตามที่ระบุไว้ท้ายเอกสาร

จะถือว่ามีความผิดหรือจะถูกปรับหรือโดนโทษอะไรไหมคะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561, 14:59:28 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#17 Top

หากหนังสืออนุมัติ มีเงื่อนไขให้นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข แต่บริษัทไม่นำบัตรส่งเสริมไปแก้ไข

ถือว่าการอนุมัตินั้นยังไม่ผลบังคับ ครับ

NONGMAI โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561, 15:33:54 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#18 Top

แล้วสามารถนำหนังสืออนุมัติไปแก้ไขบัตรส่งเสริมย้อนหลังได้หรือไม่คะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561, 12:58:13 (35 สัปดาห์ ก่อน)
#19 Top

จะต้องนำบัตรส่ง้สริมไปแก้ไข ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุมัติ ครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด