บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร / ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา / นำเข้าเครื่องจักรก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม
unknown[80] โพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557, 10:06:49 (283 สัปดาห์ ก่อน)
Top

บริษัทกำลังเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอรับการส่งเสริม ในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร(ในประเทศ)  มูลค่าของเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าติดตั้ง ค่าทอลองที่เกิดขึ้นก่อนขอรับการส่งเสริม สามารถนำมารวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนเพื่อใช้สิทธิ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 31 หรือไม่

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557, 14:34:31 (283 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

1. เครื่องจักร (ทั้งจากในและนอกประเทศ) ที่ซื้อมาก่อนวันยื่นคำขอรับการส่งเสริม จะนำมารวมเป็นเครื่องจักรในโครงการไม่ได้

2. หากต้องการใช้เครื่องจักรที่ซื้อมาก่อนวันยื่นคำขอรับส่งเสริม จะต้องระบุในคำขอรับการส่งเสริมด้วยว่า ได้มีการซื้อเครื่องจักรมาก่อนที่จะยื่นคำขอ และขอใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมด้วย

3. กรณีที่มีการระบุในคำขอ ตามข้อ 2 และยืนยันได้ว่าบริษัทไม่เคยใช้เครื่องจักรนั้นในเชิงพาณิชย์มาก่อน BOI จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการ โดยจะให้รวมมูลค่าของเครื่องจักรนั้นเป็นขนาดการลงทุนของโครงการ เพื่อคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีตามมาตรา 31 ได้ด้วย 
    แต่ทั้งนี้ หากเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ก่อนยื่นคำขอรับส่งเสริม จะไม่ให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามมาตรา 28 หรือ 29 แม้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ในโครงการได้ก็ตามครับ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด