บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ
หัวข้อ ตอบ ดู ตั้งโดย ล่าสุด
การคืนสิทธิ์ กิจการ ipo 5 637 PONIE 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
โดย ADMIN
ใบขนสินค้าขาออกฉบับเดียวกันตัดบัญชี 2 โครงการได้หรือไม่ 1 530 costing 1 สิงหาคม 2560, 16:21:55
โดย ADMIN
กรณีเปลี่ยนโครงการเป็น ITC ต้องยื่นตัดบัญชี Report-V หรือไม่ 1 533 GUEST 26 กรกฏาคม 2560, 16:16:28
โดย ADMIN
การส่งออกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 4 556 NONGMAI 23 มิถุนายน 2560, 09:40:55
โดย NONGMAI
กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ JTEPA ขายและส่งออกโดยใช้สิทธิ BOI 1 386 TRDTH 8 มิถุนายน 2560, 16:59:37
โดย ADMIN
การส่งออกกรณีนำเข้าโดยใช้สิทธิ JTEPA 1 277 GUEST 7 มิถุนายน 2560, 12:28:48
โดย ADMIN
การทำใบขน V 1 514 GUEST 31 พฤษภาคม 2560, 21:34:20
โดย ADMIN
ใบขนสินค้าขาออกไม่ระบุ Model และ Part No. ของสินค้า 1 512 yada 25 พฤษภาคม 2560, 08:47:15
โดย ADMIN
การตัดบัญชีสินค้าโดนชักตัวอย่างขณะตรวจปล่อย 3 670 costing 19 พฤษภาคม 2560, 14:07:55
โดย ADMIN
การโอน Vendor ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 5 1,507 OH 24 พฤศจิกายน 2558, 15:51:48
โดย ADMIN
การโอนยอดวัตถุดิบให้ Vendor 1 826 MEC111 12 ตุลาคม 2558, 11:45:03
โดย ADMIN
การตัดบัญชีย้อนหลังเกิน1 ปี 1 1,501 mitsuwa 5 ตุลาคม 2558, 10:56:42
โดย ADMIN
ยอด Balance ตัดบัญชีติดลบ 3 2,163 NRM01 26 ธันวาคม 2557, 09:54:16
โดย ADMIN
product code ใน Report จากกรมศุลกากร 3 1,813 pop. 3 กันยายน 2557, 14:59:23
โดย ADMIN
การบันทึกไฟล์หลายงวดในการตัดบัญชี 5 2,445 pop. 26 สิงหาคม 2557, 14:17:49
โดย ADMIN
หน่วยการตัดบัญชีระหว่างผู้ส่งออกทางตรงและทางอ้อมไม่เหมือนกัน 1 1,256 hajiko 20 กุมภาพันธ์ 2557, 14:37:15
โดย ADMIN
การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย กรณีส่งออกทางอ้อมผ่านบริษัท 19 ทวิ 1 1,200 GUEST 9 มกราคม 2557, 15:35:40
โดย ADMIN

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการตั้งกระทู้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด