บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (9)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (22)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (21)   |   สูตรการผลิต (20)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (33)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (27)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (17)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,877 ADMIN 24 พฤศจิกายน 2563, 17:16:09
(1 สัปดาห์ ก่อน)
87 ADMIN 4 พฤศจิกายน 2563, 16:05:18
(3 สัปดาห์ ก่อน)
88 Suji 29 ตุลาคม 2563, 10:12:59
(4 สัปดาห์ ก่อน)
114 040266 29 ตุลาคม 2563, 08:38:49
(4 สัปดาห์ ก่อน)
127 Khun Ao 26 ตุลาคม 2563, 08:52:04
(5 สัปดาห์ ก่อน)
126 Suji 22 ตุลาคม 2563, 21:08:22
(5 สัปดาห์ ก่อน)
120 ADMIN 12 ตุลาคม 2563, 15:27:49
(7 สัปดาห์ ก่อน)
111 ADMIN 8 ตุลาคม 2563, 14:25:07
(7 สัปดาห์ ก่อน)
390 ADMIN 2 ตุลาคม 2563, 11:29:48
(8 สัปดาห์ ก่อน)
23,265 ADMIN 26 สิงหาคม 2563, 12:07:49
(13 สัปดาห์ ก่อน)
221 Khun Ao 18 สิงหาคม 2563, 09:06:53
(15 สัปดาห์ ก่อน)
183 ADMIN 17 สิงหาคม 2563, 19:18:19
(15 สัปดาห์ ก่อน)
235 ADMIN 29 กรกฏาคม 2563, 15:41:23
(17 สัปดาห์ ก่อน)
ยอด imp_qty มากกว่า max_stock
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
254 ADMIN 22 กรกฏาคม 2563, 12:25:50
(18 สัปดาห์ ก่อน)
6,120 Khun Ao 15 กรกฏาคม 2563, 15:43:04
(19 สัปดาห์ ก่อน)
235 ADMIN 14 กรกฏาคม 2563, 12:50:47
(20 สัปดาห์ ก่อน)
862 ADMIN 30 มิถุนายน 2563, 13:13:56
(22 สัปดาห์ ก่อน)
1,009 040266 24 มิถุนายน 2563, 15:14:28
(22 สัปดาห์ ก่อน)
3,844 ADMIN 27 พฤษภาคม 2563, 11:10:56
(26 สัปดาห์ ก่อน)
1,574 Khun Ao 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40
(28 สัปดาห์ ก่อน)