บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (18)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (27)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (23)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
110 ADMIN 2 เมษายน 2562, 16:53:25
(2 สัปดาห์ ก่อน)
3,391 Khun Ao 20 มีนาคม 2562, 11:51:16
(4 สัปดาห์ ก่อน)
132 ADMIN 19 มีนาคม 2562, 13:54:53
(4 สัปดาห์ ก่อน)
953 Thif 19 มีนาคม 2562, 13:15:56
(4 สัปดาห์ ก่อน)
101 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(5 สัปดาห์ ก่อน)
1,729 Khun Ao 6 มีนาคม 2562, 10:37:19
(6 สัปดาห์ ก่อน)
199 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(11 สัปดาห์ ก่อน)
238 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(12 สัปดาห์ ก่อน)
265 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(18 สัปดาห์ ก่อน)
519 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(20 สัปดาห์ ก่อน)
485 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(24 สัปดาห์ ก่อน)
543 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(32 สัปดาห์ ก่อน)
2,849 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(43 สัปดาห์ ก่อน)
9,560 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(110 สัปดาห์ ก่อน)
7,393 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(190 สัปดาห์ ก่อน)