บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (9)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (21)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (20)   |   สูตรการผลิต (18)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (32)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (27)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
22,484 ADMIN 26 สิงหาคม 2563, 12:07:49
(3 สัปดาห์ ก่อน)
97 Khun Ao 18 สิงหาคม 2563, 09:06:53
(4 สัปดาห์ ก่อน)
76 ADMIN 17 สิงหาคม 2563, 19:18:19
(4 สัปดาห์ ก่อน)
ยอด imp_qty มากกว่า max_stock
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
157 ADMIN 22 กรกฏาคม 2563, 12:25:50
(8 สัปดาห์ ก่อน)
680 ADMIN 30 มิถุนายน 2563, 13:13:56
(11 สัปดาห์ ก่อน)
821 040266 24 มิถุนายน 2563, 15:14:28
(12 สัปดาห์ ก่อน)
1,408 Khun Ao 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40
(17 สัปดาห์ ก่อน)
797 ADMIN 4 มีนาคม 2563, 14:44:32
(28 สัปดาห์ ก่อน)
1,043 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:43:36
(29 สัปดาห์ ก่อน)
328 ADMIN 7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:47:52
(32 สัปดาห์ ก่อน)
487 SANIC2015 27 มกราคม 2563, 15:47:59
(33 สัปดาห์ ก่อน)
502 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43
(42 สัปดาห์ ก่อน)
833 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(85 สัปดาห์ ก่อน)
1,350 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(97 สัปดาห์ ก่อน)
12,347 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(183 สัปดาห์ ก่อน)