บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (28)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (24)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
14 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:43:15
(1 วัน ก่อน)
91 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(1 วัน ก่อน)
1,214 ADMIN 5 มิถุนายน 2562, 14:41:18
(3 สัปดาห์ ก่อน)
502 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(4 สัปดาห์ ก่อน)
76 ADMIN 28 พฤษภาคม 2562, 15:22:21
(4 สัปดาห์ ก่อน)
138 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(5 สัปดาห์ ก่อน)
3,731 Khun Ao 20 มีนาคม 2562, 11:51:16
(14 สัปดาห์ ก่อน)
221 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(14 สัปดาห์ ก่อน)
328 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(21 สัปดาห์ ก่อน)
372 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(22 สัปดาห์ ก่อน)
380 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(27 สัปดาห์ ก่อน)
702 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(29 สัปดาห์ ก่อน)
637 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(33 สัปดาห์ ก่อน)
3,131 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(53 สัปดาห์ ก่อน)
9,959 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(119 สัปดาห์ ก่อน)