บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (28)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (24)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (13)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
8 ADMIN 23 สิงหาคม 2562, 10:40:37
(12 ชั่วโมง ก่อน)
2,095 Khun Ao 7 สิงหาคม 2562, 13:16:58
(2 สัปดาห์ ก่อน)
172 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:43:15
(8 สัปดาห์ ก่อน)
578 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(8 สัปดาห์ ก่อน)
1,382 ADMIN 5 มิถุนายน 2562, 14:41:18
(11 สัปดาห์ ก่อน)
1,050 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(12 สัปดาห์ ก่อน)
266 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(14 สัปดาห์ ก่อน)
303 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(23 สัปดาห์ ก่อน)
411 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(29 สัปดาห์ ก่อน)
484 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(30 สัปดาห์ ก่อน)
473 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(36 สัปดาห์ ก่อน)
855 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(38 สัปดาห์ ก่อน)
753 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(41 สัปดาห์ ก่อน)
3,362 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(61 สัปดาห์ ก่อน)
10,411 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(127 สัปดาห์ ก่อน)