บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (9)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (22)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (21)   |   สูตรการผลิต (22)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (33)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (28)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (8)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (3)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (4)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (17)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
81 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2564, 16:30:35
(1 สัปดาห์ ก่อน)
56 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2564, 13:34:52
(1 สัปดาห์ ก่อน)
128 ADMIN 17 กุมภาพันธ์ 2564, 15:23:31
(2 สัปดาห์ ก่อน)
216 ADMIN 12 มกราคม 2564, 15:11:54
(7 สัปดาห์ ก่อน)
174 ADMIN 6 มกราคม 2564, 15:16:36
(8 สัปดาห์ ก่อน)
2,466 Khun Ao 9 ธันวาคม 2563, 10:33:19
(12 สัปดาห์ ก่อน)
485 ADMIN 7 ธันวาคม 2563, 16:16:16
(13 สัปดาห์ ก่อน)
2,192 ADMIN 24 พฤศจิกายน 2563, 17:16:09
(14 สัปดาห์ ก่อน)
350 ADMIN 4 พฤศจิกายน 2563, 16:05:18
(17 สัปดาห์ ก่อน)
318 Suji 29 ตุลาคม 2563, 10:12:59
(18 สัปดาห์ ก่อน)
335 040266 29 ตุลาคม 2563, 08:38:49
(18 สัปดาห์ ก่อน)
339 Khun Ao 26 ตุลาคม 2563, 08:52:04
(19 สัปดาห์ ก่อน)
343 Suji 22 ตุลาคม 2563, 21:08:22
(19 สัปดาห์ ก่อน)
316 ADMIN 12 ตุลาคม 2563, 15:27:49
(21 สัปดาห์ ก่อน)
360 ADMIN 8 ตุลาคม 2563, 14:25:07
(21 สัปดาห์ ก่อน)
641 ADMIN 2 ตุลาคม 2563, 11:29:48
(22 สัปดาห์ ก่อน)
24,102 ADMIN 26 สิงหาคม 2563, 12:07:49
(27 สัปดาห์ ก่อน)
451 Khun Ao 18 สิงหาคม 2563, 09:06:53
(28 สัปดาห์ ก่อน)
451 ADMIN 29 กรกฏาคม 2563, 15:41:23
(31 สัปดาห์ ก่อน)
ยอด imp_qty มากกว่า max_stock
ในหมวดหมู่ย่อย: ภาพรวม
451 ADMIN 22 กรกฏาคม 2563, 12:25:50
(32 สัปดาห์ ก่อน)