บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (21)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (6)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (9)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
67 ADMIN 30 มกราคม 2561, 13:17:42
(3 สัปดาห์ ก่อน)
106 sudaratjamjod 23 มกราคม 2561, 16:52:41
(4 สัปดาห์ ก่อน)
104 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(5 สัปดาห์ ก่อน)
285 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(11 สัปดาห์ ก่อน)
341 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(14 สัปดาห์ ก่อน)
273 PONIE 24 ตุลาคม 2560, 15:32:23
(17 สัปดาห์ ก่อน)
856 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(17 สัปดาห์ ก่อน)
630 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(30 สัปดาห์ ก่อน)
463 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(33 สัปดาห์ ก่อน)
6,213 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(49 สัปดาห์ ก่อน)
912 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(55 สัปดาห์ ก่อน)
1,169 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(85 สัปดาห์ ก่อน)
820 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(104 สัปดาห์ ก่อน)
1,777 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(122 สัปดาห์ ก่อน)
4,581 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(129 สัปดาห์ ก่อน)