บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (16)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (9)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (17)   |   สูตรการผลิต (10)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (24)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (22)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (11)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
194 Khun Ao 16 ตุลาคม 2561, 14:12:18
(5 วัน ก่อน)
50 ADMIN 4 ตุลาคม 2561, 13:24:51
(2 สัปดาห์ ก่อน)
59 ADMIN 2 ตุลาคม 2561, 14:09:57
(2 สัปดาห์ ก่อน)
87 Thif 21 กันยายน 2561, 07:56:48
(4 สัปดาห์ ก่อน)
152 ADMIN 13 กันยายน 2561, 10:06:59
(5 สัปดาห์ ก่อน)
112 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(6 สัปดาห์ ก่อน)
145 ADMIN 31 สิงหาคม 2561, 15:37:25
(7 สัปดาห์ ก่อน)
140 My angle 28 สิงหาคม 2561, 16:46:38
(7 สัปดาห์ ก่อน)
379 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(13 สัปดาห์ ก่อน)
2,042 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(17 สัปดาห์ ก่อน)
1,418 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(51 สัปดาห์ ก่อน)
883 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(67 สัปดาห์ ก่อน)
8,110 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(83 สัปดาห์ ก่อน)
2,293 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(156 สัปดาห์ ก่อน)
6,306 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(163 สัปดาห์ ก่อน)