บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (21)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (6)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (10)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,589 ADMIN 26 เมษายน 2561, 15:29:01
(16 ชั่วโมง ก่อน)
255 SANIC2015 26 มีนาคม 2561, 09:18:04
(4 สัปดาห์ ก่อน)
458 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2561, 14:34:17
(8 สัปดาห์ ก่อน)
318 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(14 สัปดาห์ ก่อน)
531 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(20 สัปดาห์ ก่อน)
658 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(23 สัปดาห์ ก่อน)
1,092 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(26 สัปดาห์ ก่อน)
848 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(39 สัปดาห์ ก่อน)
646 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(42 สัปดาห์ ก่อน)
6,873 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(58 สัปดาห์ ก่อน)
1,103 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(64 สัปดาห์ ก่อน)
1,359 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(94 สัปดาห์ ก่อน)
953 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(113 สัปดาห์ ก่อน)
1,998 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(131 สัปดาห์ ก่อน)
5,063 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(138 สัปดาห์ ก่อน)