บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (14)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (20)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (4)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (9)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
79 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(6 วัน ก่อน)
73 SANIC2015 16 พฤศจิกายน 2560, 15:25:07
(3 สัปดาห์ ก่อน)
153 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(3 สัปดาห์ ก่อน)
139 PONIE 24 ตุลาคม 2560, 15:32:23
(7 สัปดาห์ ก่อน)
662 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(7 สัปดาห์ ก่อน)
430 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(20 สัปดาห์ ก่อน)
306 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(22 สัปดาห์ ก่อน)
539 ADMIN 5 เมษายน 2560, 12:56:08
(35 สัปดาห์ ก่อน)
5,475 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(39 สัปดาห์ ก่อน)
743 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(44 สัปดาห์ ก่อน)
999 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(75 สัปดาห์ ก่อน)
1,055 ADMIN 18 พฤษภาคม 2559, 10:02:52
(81 สัปดาห์ ก่อน)
725 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(94 สัปดาห์ ก่อน)
1,624 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(111 สัปดาห์ ก่อน)
4,056 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(119 สัปดาห์ ก่อน)