บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (14)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (29)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (26)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (10)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (13)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
62 ADMIN 10 ตุลาคม 2562, 10:45:54
(1 สัปดาห์ ก่อน)
716 ADMIN 9 ตุลาคม 2562, 10:15:59
(1 สัปดาห์ ก่อน)
98 ADMIN 27 กันยายน 2562, 15:42:17
(3 สัปดาห์ ก่อน)
2,503 Khun Ao 24 กันยายน 2562, 15:38:53
(3 สัปดาห์ ก่อน)
3,638 ADMIN 19 กันยายน 2562, 12:37:16
(4 สัปดาห์ ก่อน)
1,671 ADMIN 17 กันยายน 2562, 12:09:22
(4 สัปดาห์ ก่อน)
143 ADMIN 23 สิงหาคม 2562, 10:40:37
(8 สัปดาห์ ก่อน)
781 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(16 สัปดาห์ ก่อน)
1,314 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(20 สัปดาห์ ก่อน)
384 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(22 สัปดาห์ ก่อน)
486 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(37 สัปดาห์ ก่อน)
565 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(44 สัปดาห์ ก่อน)
959 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(46 สัปดาห์ ก่อน)
871 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(49 สัปดาห์ ก่อน)
10,808 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(135 สัปดาห์ ก่อน)