บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (15)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (9)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (23)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (18)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (10)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
63 ADMIN 8 สิงหาคม 2561, 15:19:26
(1 สัปดาห์ ก่อน)
46 ADMIN 8 สิงหาคม 2561, 14:37:01
(1 สัปดาห์ ก่อน)
37 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:12:23
(1 สัปดาห์ ก่อน)
173 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(3 สัปดาห์ ก่อน)
104 ADMIN 4 กรกฏาคม 2561, 19:05:29
(6 สัปดาห์ ก่อน)
1,837 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(8 สัปดาห์ ก่อน)
497 SANIC2015 26 มีนาคม 2561, 09:18:04
(20 สัปดาห์ ก่อน)
525 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(30 สัปดาห์ ก่อน)
1,307 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(42 สัปดาห์ ก่อน)
1,100 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(55 สัปดาห์ ก่อน)
801 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(58 สัปดาห์ ก่อน)
7,701 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(74 สัปดาห์ ก่อน)
1,141 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(129 สัปดาห์ ก่อน)
2,192 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(147 สัปดาห์ ก่อน)
5,890 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(154 สัปดาห์ ก่อน)