บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (13)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (8)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (22)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (6)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (10)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
10 ADMIN 20 มิถุนายน 2561, 18:16:07
(11 ชั่วโมง ก่อน)
1,540 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(20 ชั่วโมง ก่อน)
50 SANIC2015 14 มิถุนายน 2561, 15:32:25
(6 วัน ก่อน)
367 SANIC2015 26 มีนาคม 2561, 09:18:04
(12 สัปดาห์ ก่อน)
631 ADMIN 26 กุมภาพันธ์ 2561, 14:34:17
(16 สัปดาห์ ก่อน)
435 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(22 สัปดาห์ ก่อน)
683 SANIC2015 6 ธันวาคม 2560, 07:51:27
(28 สัปดาห์ ก่อน)
816 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(30 สัปดาห์ ก่อน)
1,201 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(34 สัปดาห์ ก่อน)
956 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(47 สัปดาห์ ก่อน)
730 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(49 สัปดาห์ ก่อน)
7,330 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(66 สัปดาห์ ก่อน)
1,052 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(121 สัปดาห์ ก่อน)
2,107 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(138 สัปดาห์ ก่อน)
5,521 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(146 สัปดาห์ ก่อน)