บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (8)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (15)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (30)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (26)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (10)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (13)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
31 ADMIN 4 ธันวาคม 2562, 12:39:20
(5 วัน ก่อน)
31 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43
(1 สัปดาห์ ก่อน)
1,995 Makita 28 พฤศจิกายน 2562, 15:43:30
(1 สัปดาห์ ก่อน)
scrap
ในหมวดหมู่ย่อย: ส่วนสูญเสีย และเศษซาก
149 ADMIN 21 พฤศจิกายน 2562, 15:16:53
(2 สัปดาห์ ก่อน)
95 040266 19 พฤศจิกายน 2562, 13:22:50
(2 สัปดาห์ ก่อน)
323 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2562, 15:43:26
(3 สัปดาห์ ก่อน)
1,576 ADMIN 6 พฤศจิกายน 2562, 11:10:42
(4 สัปดาห์ ก่อน)
158 ADMIN 27 กันยายน 2562, 15:42:17
(10 สัปดาห์ ก่อน)
2,716 Khun Ao 24 กันยายน 2562, 15:38:53
(10 สัปดาห์ ก่อน)
891 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(23 สัปดาห์ ก่อน)
459 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(29 สัปดาห์ ก่อน)
524 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(44 สัปดาห์ ก่อน)
1,017 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(53 สัปดาห์ ก่อน)
934 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(57 สัปดาห์ ก่อน)
11,023 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(143 สัปดาห์ ก่อน)