บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (8)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (19)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (20)   |   สูตรการผลิต (16)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (32)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (27)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
212 ZATH 5 มิถุนายน 2563, 17:20:41
(1 วัน ก่อน)
1,175 Khun Ao 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40
(2 สัปดาห์ ก่อน)
898 ADMIN 7 พฤษภาคม 2563, 18:11:20
(4 สัปดาห์ ก่อน)
209 ADMIN 8 เมษายน 2563, 16:05:56
(8 สัปดาห์ ก่อน)
444 ADMIN 4 มีนาคม 2563, 14:44:32
(13 สัปดาห์ ก่อน)
668 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:43:36
(14 สัปดาห์ ก่อน)
190 ADMIN 19 กุมภาพันธ์ 2563, 11:57:47
(15 สัปดาห์ ก่อน)
สูตรการผลิต
ในหมวดหมู่ย่อย: สูตรการผลิต
233 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2563, 17:53:00
(15 สัปดาห์ ก่อน)
196 ADMIN 7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:47:52
(17 สัปดาห์ ก่อน)
326 SANIC2015 27 มกราคม 2563, 15:47:59
(18 สัปดาห์ ก่อน)
344 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43
(27 สัปดาห์ ก่อน)
464 040266 19 พฤศจิกายน 2562, 13:22:50
(28 สัปดาห์ ก่อน)
730 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(70 สัปดาห์ ก่อน)
1,199 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(82 สัปดาห์ ก่อน)
11,822 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(168 สัปดาห์ ก่อน)