บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (12)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (13)   |   สูตรการผลิต (7)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (20)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (16)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (4)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (7)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
186 ADMIN 1 สิงหาคม 2560, 16:21:55
(11 สัปดาห์ ก่อน)
274 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(12 สัปดาห์ ก่อน)
229 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(15 สัปดาห์ ก่อน)
320 SANIC2015 29 พฤษภาคม 2560, 14:44:25
(20 สัปดาห์ ก่อน)
435 ADMIN 5 เมษายน 2560, 12:56:08
(28 สัปดาห์ ก่อน)
4,743 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(31 สัปดาห์ ก่อน)
509 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2560, 15:53:17
(36 สัปดาห์ ก่อน)
655 Love Thailand 1 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05:21
(37 สัปดาห์ ก่อน)
520 ADMIN 14 กันยายน 2559, 16:57:17
(57 สัปดาห์ ก่อน)
1,413 sujang 25 กรกฏาคม 2559, 13:29:46
(64 สัปดาห์ ก่อน)
911 unknown[0] 1 กรกฏาคม 2559, 16:28:59
(67 สัปดาห์ ก่อน)
963 ADMIN 18 พฤษภาคม 2559, 10:02:52
(74 สัปดาห์ ก่อน)
673 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(86 สัปดาห์ ก่อน)
1,544 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(104 สัปดาห์ ก่อน)
3,640 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(111 สัปดาห์ ก่อน)