บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (9)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (18)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (27)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (22)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
419 Khun Ao 14 กุมภาพันธ์ 2562, 13:40:44
(3 วัน ก่อน)
70 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(2 สัปดาห์ ก่อน)
88 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(3 สัปดาห์ ก่อน)
244 ADMIN 21 มกราคม 2562, 19:13:19
(3 สัปดาห์ ก่อน)
182 ADMIN 18 ธันวาคม 2561, 16:26:51
(8 สัปดาห์ ก่อน)
148 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(9 สัปดาห์ ก่อน)
348 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(11 สัปดาห์ ก่อน)
332 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(14 สัปดาห์ ก่อน)
891 Khun Ao 16 ตุลาคม 2561, 14:12:18
(17 สัปดาห์ ก่อน)
384 ADMIN 4 ตุลาคม 2561, 13:24:51
(19 สัปดาห์ ก่อน)
384 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(23 สัปดาห์ ก่อน)
975 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(30 สัปดาห์ ก่อน)
2,535 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(34 สัปดาห์ ก่อน)
9,050 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(100 สัปดาห์ ก่อน)
7,063 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(180 สัปดาห์ ก่อน)