บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (11)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (5)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
56 SANIC2015 15 มีนาคม 2562, 14:54:16
(1 สัปดาห์ ก่อน)
68 ADMIN 11 มีนาคม 2562, 11:08:18
(1 สัปดาห์ ก่อน)
680 Khun Ao 27 สิงหาคม 2561, 09:39:25
(29 สัปดาห์ ก่อน)
6,001 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(33 สัปดาห์ ก่อน)
1,080 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(95 สัปดาห์ ก่อน)
1,310 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(151 สัปดาห์ ก่อน)
1,192 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(157 สัปดาห์ ก่อน)