บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (0)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (10)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
659 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(59 สัปดาห์ ก่อน)
933 ADMIN 15 มิถุนายน 2559, 10:54:46
(108 สัปดาห์ ก่อน)
957 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(116 สัปดาห์ ก่อน)
871 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(121 สัปดาห์ ก่อน)
2,164 DAIDOS 18 กันยายน 2557, 14:58:19
(199 สัปดาห์ ก่อน)
4,177 ADMIN 6 มีนาคม 2557, 15:10:31
(227 สัปดาห์ ก่อน)