บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (1)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (13)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (6)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,055 Khun Ao 7 พฤษภาคม 2563, 14:02:39
(4 สัปดาห์ ก่อน)
81 ADMIN 30 เมษายน 2563, 19:26:19
(5 สัปดาห์ ก่อน)
118 SS 16 เมษายน 2563, 13:18:04
(7 สัปดาห์ ก่อน)
287 ADMIN 7 ตุลาคม 2562, 13:57:04
(34 สัปดาห์ ก่อน)
1,942 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 14:54:56
(51 สัปดาห์ ก่อน)
8,110 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(96 สัปดาห์ ก่อน)
1,643 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(158 สัปดาห์ ก่อน)
1,705 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(220 สัปดาห์ ก่อน)