บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (11)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (5)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
257 SANIC2015 15 มีนาคม 2562, 14:54:16
(9 สัปดาห์ ก่อน)
174 ADMIN 11 มีนาคม 2562, 11:08:18
(10 สัปดาห์ ก่อน)
858 Khun Ao 27 สิงหาคม 2561, 09:39:25
(38 สัปดาห์ ก่อน)
6,431 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(41 สัปดาห์ ก่อน)
1,177 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(103 สัปดาห์ ก่อน)
1,372 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(160 สัปดาห์ ก่อน)
1,274 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(166 สัปดาห์ ก่อน)